17 Maneho fisaorana ny tsodranon'Andriamanitra any an-tany hafa

0
9226

Nambaran'Andriamanitra foana ny zanany na inona na inona fotoana na toerana. Ity vavaka ity dia manondro ny fitahian'Andriamanitra ao amin'ny Tany vahiny hitari-dalana anao fa mivahiny amin'ny firenena vahiny ianao. Tsy misy olona mila ny fanampian'Andriamanitra toy ny vahiny any amin'ny tany hafahafa. Ireo teboka entin'ny vavaka dia hitarika anao rehefa mivavaka amin'ny fitiavan'Andriamanitra hahita anao any amin'ny firenena hafa.

Tahaka ny nanamban'Andriamanitra an'i Josefa tany Ejipta, Isaka tany gerer, Jakôba, Abrahama ary ireo zanaky ny tena tany an-tany hafa, hitako fa manao toy izany aminao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Noho izany, mamporisika anao aho hivavaka amin'ity finoana ity amin'ny finoana, mino fa miaraka aminao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra.

17 Maneho fisaorana ny tsodranon'Andriamanitra any an-tany hafa

1). Ambarako fa amin'ny fanampian'ny fanahy masina, dia hiroborobo amin'ity tany ity aho amin'ny anaran'i Jesosy.

2). Tompo ô, raha mitoetra eto amin'ity tany ity aho, tahio aho, tahio ny asako ary avelao aho hihinana ny tsara amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy.

3). Tompo ô, ampodio ny fianakaviako very ao amin'ny fianakaviako ary avelao ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviako hifampiresaka amiko amin'ny fanajana an'i Jesosy.

4). Maminany aho fa voaroaka amin'ny fampitahorana rehetra mitranga amin'ity tany ity aho, ary tsy hisy olona handresy ahy eto amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy.

5). Ry Tompo ô, asandrato ny toerako sy ny toerako eto amin'ity firenena ity (ambarao ny anaran'ny firenena) amin'ny anaran'i Jesosy.

6). Tompo ô, aoka ny fahasoavanao ho ampy hanasoa ahy tokoa eto amin'ity tany vahiny ity amin'ny anaran'i Jesosy.

7). Tompo ô, ho tanteraka amin'ny nofinofiko ny nofinofiko araka an'Andriamanitra.

8). Ry Tompo ô, tahaka ny nataonao ho praiminisitra tany amin'ny tany hafahafa i Joseph, dia mba ataovy mpitarika aho eto amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy.

9). Tompo ô, omeo fiatoana lehibe eto amin'ity tany ity aho mba hahafantaran'ny firenena rehetra fa ny Tompo dia Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy.

10). Tompo ô, ambarako fa tsy hisy pharoah ratsy hampahory ahy eto amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy.

11). Tsarovy aho, ry Andriamanitro ô, fa avelao hambinina aho eto amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy.

12). Tompo ô, ny zavatra rehetra ambarako fa ny zavatra tsara rehetra momba ny fiainako eto amin'ity tany ity dia haorina amin'ny anaran'i Jesosy.

13). Tompo ô, fantatro fa azonao atao ny manao ny zava-drehetra. Misaora ahy mavesatra eto amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy.

14). Ry Tompo ô, tahio itahy ity tany ity hamokatra ny fitomboany ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.

15). Tompo ô, avelao ny famindram-ponao hanjaka amin'ny karazana fitsarana rehetra hanoherana ahy eto amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy.

14). Tompo ô, araka ny teninao dia hanana trano, saha, tany ary fananana maro aho amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy.

15). Ry Tompo, avelao io fanjakana sy firenena io (ho lazaina) ny taniko izay tondra-dronono sy tantely amin'ny anaran'i Jesosy.

16). Tompo ô, aoreno aho eto amin'ity tany ity ary anaovy mpanaparitaka harena aho amin'ny anaran'i Jesosy.

17). Tompo ô, avereno aho hifandraisako amin'ireo mpanampy ahy amin'ny faritany eto amin'ity tany ity ary mba hambinina amin'izay rehetra ataoko eto amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy.

 

 

 

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao