Vavaka 16 hanoherana ny fanandevozana any am-piasana

0
6328

Sasatry ny asanao ve ianao? Moa ve ianao miasa tsy misy dikany? Tsy afa-po ve amin'ny asanao ianao? Ity vavaka 16 hanoherana ny fanandevozana ity asa hanafaka anao amin'ny fanandevozana eo amin'ny toeram-piasanao. Ampiasao ho toy ny mpitari-dalana izy ireo hivavaka sy hivavaka azy ireo amin'ny finoana.

Vavaka 16 hanoherana ny fanandevozana any am-piasana

1). Tompo ô, na iza na iza no mampihena ny karamako amin'ny toeram-piasako dia esorina
ny toerana misy azy amin'ny anaran'i Jesosy.

2). Tompo ô, ampianaro ahy ny fomba hamerenako ny karamako rehetra amin'ny toerako ka tsy hijinja izay nanondraka ny anaran'i Jesosy ny hafa.

3). Ireo mpiasa mazoto rehetra ao amin'ny toeram-piasako izay dia manala ny toerany ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.

4). Tompo ô, sokafy ny varavarana mpandraharaha ho ahy mba tsy hananako tanteraka amin'ny karamako amin'ny anaran'i Jesosy.

5). Andriamanitra anie hanolo ireo mpanao asa ratsy rehetra sy tsy misy famindram-po amin'ny toerana iasako miaraka amin'ireo mpitarika mahay amin'ny anaran'i Jesosy.

6). Tompo ô, fantatro fa azonao atao ny manao ny zava-drehetra. Afaho aho amin'ny asa famaranana amin'ny anaran'i Jesosy.

7). Tompoko ô, aza avela ho levona ny fanantenako ny hidiran'Andriamanitra hiditra, hamonjy ahy sy hanavotra ahy amin'ity asa ratsy ity amin'ny anaran'i Jesosy.

8). Tompo ô, mahazo famindram-po aho noho ny asako ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.

9). Tompo ô, tadidio aho ao anatin'ity olana sarotra ity satria te-hitory ao an-tranonao amin'ny anaran'i Jesosy aho.

10). Tompo ô, omeo fahendrena aho hahafantatra ny fitantanana ny karamako sy ny enti-miasa isak'izay isam-bolana mba hanamafisana ny laharako ara-bola amin'ny anaran'i Jesosy.

11). Tompo ô, tapaho ny asan'ny fanandevozana rehetra amin'ny asako rehefa novakinao ny zioga mavesatra sy ny tsorakazo mpampahory tamin'ny andron'i Gideona tamin'ny anaran'i Jesosy.

12). Ry Tompo, amin'ny fanendrena anao androany, dia mandrava ny ziogan'ny asa amin'ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.

13). Tompo ô, esoriko ny fatoran'ny faharatsiana rehetra, enta-mavesatra ary fampahoriana eo amin'ny toerana hiasako amin'ny anaran'i Jesosy.

14). Tompo ô, tapaka ny ziogan'ny fanandevozana ara-bola aho amin'ny asako, mamonjy ny tenako amin'i Jesosy Kristy aho.

15). Tompo ô, esory daholo izay manao asa ho afobe velona ho ahy, na hanova ny làlako ary ento aho ho any amin'ny toerana tsara kokoa amin'ny anaran'i Jesosy.

16). Maminany aho fa mahazo ny fahafahana amin'ny karazana fanandevozana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho.

Misaotra anao Jesosy.

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao