30 Vavaka Hahazoana torolàlana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra

0
7339

Isaia 30:21:
21 Ary handre teny ao ivohonao ny sofinao, manao hoe: Ity no làlana, mandehana ao, raha miherika amin'ny ankavanana sy miodina amin'ny ankavia.

Fanapahan-kevitra ny fiainana dia ianao izao no misy anao ankehitriny, noho ireo fanapahan-kevitra noraisinao taminao na tsy nahatsiaro tena. Raha mbola velona isika, dia tsy maintsy manapa-kevitra momba ny fiainantsika, tsy mandeha, fa tsy mandray fanapahan-kevitra izay efa raisina. Noho izany, satria tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainantsika ny maha-zava-dehibe azy isika dia mivavaka amin'ny fitarihana amin'ny fitarihana amin'ny fanapahan-kevitra. Tokony hikatsaka ny tari-dalana an'ny Tompo. Tsy misy mahafantatra ny tanjon'ny vokatra toy ny mpanamboatra azy. Izy irery ihany no mpamokatra ny vokatra afaka miteny aminay izay ny vokatra tokony hampiasaina amin'ny. Ny tsy firaharahiana ny torohevitry ny mpanamboatra dia ny fiainany misy hadisoana. Ny vokatra vaovao rehetra novokarina dia miditra amin'ny tsena miaraka amin'ny boky, ary ao amin'ny boky dia nanambara izao tontolo izao ny zavatra rehetra tokony ho fantatr'izy ireo momba ilay vokatra. Ao amin'ny boky misy azy dia misy ny tanjon'ny vokatra. Raha toa ka mila ampitomboina ilay vokatra ianao dia tsy maintsy mamaky sy manaraka ny toromarika momba ny manual.

Toy izany no fiarahantsika amin'Andriamanitra, Izy no mpanamboatra, ny Baiboly no boky ary isika no vokatra. Andriamanitra dia miresaka amintsika amin'ny alàlan'ny teniny. Ny fomba tokana ahafahantsika manatsara ny tanjontsika amin'ny fiainana dia ny fanarahana ny bokin'ny mpanamboatra, izany hoe ny Baiboly. Tsy maintsy mianatra ny tenin'Andriamanitra isika mba hahitana ny tanjontsika amin'ny fiainana ary tsy maintsy mivavaka amin'ny vavaka isika mba hahazoana fitarihana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra hahafantarana ireo dingana mety tokony horaisina eo amin'ny fiainana. Andriamanitra dia manolo-tena hitarika ny zanany, fa ireo izay vonona hotarihina ihany no hotarihiny. Aza mandray dingana lehibe amin'ny fiainanao raha tsy mahazo toromarika mazava avy amin'ny Tompo ao vavaka. Betsaka no nanao fahadisoana lehibe teo amin'ny fiainana, lesoka toy ny, fanombohana asa ratsy, fandalinana ny lalan-diso, fandehanana any amin'ny firenena tsy mety, fanambadiana vady ratsy sns. Ny fanapahan-kevitra diso mety hiteraka fahasosorana lava eo amin'ny fiainanao. Ity teboka vavaka ity dia hahafahanao mahazo fitarihana avy amin'ny Tompo rehefa mandray dingana manandanja momba ny fiainanao sy ny lahatrao ianao. Ny vavaka ataoko ho anao anio dia izao, ”rehefa mitady tari-dàlana ho an'ny tompo ianao dia tsy hahita lesoka amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy”.

30 Vavaka Hahazoana torolàlana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra

1. Ray ô, misaotra anao aho noho ny herin'ny fanambarana an'ny Fanahy Masina.
2. Tompo ô, omeo ahy ny Fanahin'ny fanambarana sy ny fahendrena amin'ny fahalalana ny tenanao amin'ny anaran'i Jesosy
3. Ry Tompo, ataovy tsotra izao ny lalanao eo anoloako ary esory ny fanahin'ny fifangaroana amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
4. Tompo ô, sasao ny rao ary esory ny kirany ara-panahy amin'ny masoko amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Tompo ô, mamelà ny heloko rehetra amin'ny fanapahan-kevitra diso nataoko taloha, ary vonjeo aho tsy ho vokatr'izany eo amin'ny anaran'i Jesosy
6. Tompo ô, ario ny diako amin'ny alàlan'ny teninao velona amin'ny anaran'i Jesosy
7. Tompo ô, afaho aho amin'ny fipetrahan'ny hakamoana ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy
8. Tompo ô, sokafy ny masoko hahitako izay rehetra tokony hiseho momba ny olan'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Tompo ô, ampianaro aho amin'ny zavatra lalina sy miafina amin'ny anaran'i Jesosy
10. Ry Tompo, asehoy ahy ny tsiambaratelo rehetra ao ambadiky ny olana rehetra ananako amin'ny anaran'i Jesosy
11. Tompo ô, ampahafantaro ny zava-drehetra izay nanoherana ahy ao amin'ny maizina amin'ny anaran'i Jesosy
12. Tompo ô, tiako sy raisiko amin'ny alàlan'ny Finoana ny fanomezana ara-panahy amin'ny teny fahalalana amin'ny anaran'i Jesosy
13. Ry Tompo ô, omeo fahendrena masina aho hampandehanana ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
14. Tompo ô, avelao ny fisalobonana rehetra hisakana ahy tsy hanana fahitana ara-panahy tsotra amin'ny anaran'i Jesosy
15. Tompo ô, mandray amin'ny finoana ny fanomezana ara-panahy ny tenin'ny fahendrena amin'ny anaran'i Jesosy aho
16. Tompo ô, sokafy ny fahalalako ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy
17. Tompo ô, omeo ahy ny fahalalana mahatalanjona amin'ny olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy
18. Tompo ô, amin'ny alàlan'ny herinao tsy manam-petra miasa amiko, mamelatra ireo fahavalo miafina rehetra manodidina ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Ry Tompo, mandà ny toe-tsaina feno avonavona aho, manaiky ny fitarihanao an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy
20. Tompo ô, ampianaro aho hahafantatra izay mendrika hahalala sy tiana izay mendrika fitiavana ary tsy tia izay tsy ankasitrahan'ny masonao.
21. Tompo ô, ataovy ahy ny fiadianao miafina amin'ny anaran'i Jesosy
22. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manolo-tena tanteraka aho amin'ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy
23. Avelao ny fanahin'ny faminaniana sy ny fanambarana hianjera amin'ny fahatongavako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Fanahy Masina, asio zavatra lalina sy miafina amiko ny amin'ny fiainako sy ny fianakaviako amin'ny anaran'i Jesosy
25. Mamatotra ny demonia rehetra izay manodikodina ny fahitana ara-panahy sy ny nofy amin'ny anaran'i Jesosy aho.
26. Avelao ny loto rehetra manakana ny fifandraisako amin'ilay Andriamanitra velona dia hosasana madio amin'ny ran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Mahazo hery hiasa amin'ny masom-panahy maranitra aho izay tsy mety mamitaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Aoka ny fahalehibiazana sy ny herin'Ilay Tsitoha hianjera amin'ny fiainako amin'ny fomba mahery, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Lazaiko fa avy amin'ny maizina aho ary hazavana mahatalanjona amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Ray ô, misaotra anao aho tamin'ny fihainoanao ny fivavako amin'ny anaran'i Jesosy

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao