30 Manantona vavaka amin'ny famoretana

5
13944

Isaia 10:27:
27 Ary amin'izany andro izany dia hoesorina eo an-tsorokao ny entany, ary ny ziogany ho afaka amin'ny vozonao, ary hoesorina ny ziogan'ny fanosorana.

Ny zioka dia enta-mavesatra tsy ilaina napetraky ny devoly eo amin'ny fiainanao. Ny zioka dia mety ara-batana na ara-panahy. Androany aho manana vaovao tsara ho an'ny olona mamaky ity lahatsoratra ity, ny ziogan'ny devoly rehetra amin'ny fiainanao dia hofoanana anio amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ziogany rehetra napetraky ny devoly tamin'ny fiainanao dia mety ho tapaka ary anio dia manao vavaka 30 isika amin'ny famakiana zioga. Rehefa mampihatra izao vavaka izao isika izao dia ho afaka amin'ny ziogan'ny devoly rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.

Na iza na iza ny zanak'olona dia navotsotra dia marina tokoa, tiako ho fantatrareo fa Andriamanitra tsy hampandeha ny zanany amin'ny zioga tsy azo ovana intsony, dia kristiana marobe no miaraka amin'ny aretina, fahantrana, tsy fahombiazana, fanadalana, momba, fahafatesana tsy takatry ny saina sns .. Andriamanitra dia tsy hametraka ny enta-mavesatra toy izany amin'ireo zanany, ny devoly no mpanao trano ny ratsy rehetra, satria tsy afaka amin'ireto satana jiosy ireto ianao, tsy maintsy manohitra ny devoly ianao ary manao izany fa tsy maintsy mivavaka maharitra ianao. Amin'ny alalàn'ny vavaka ataontsika no ametrahantsika ny devoly. Raha te hampiaiky ny devoly ianao dia tsy maintsy misokatra ny vavanao ary mivavaka, raha te-ho babon'ny devoly dia afaka mihidy ny vavanao ianao ary tsy manao na inona na inona. Saingy anio rehefa mampihatra ireo vavaka mivavaka amin'ny zioga ity ianao dia hitako fa manafaka anao anio amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra. Nesorin'i Jesosy ny enta-mavesatra sy zioga rehetra ary napetrany teo amin'ny hazo fijaliana, ao no hanamafisana ny fahafahanao eo amin'ny alin'ny vavaka. Hitako ny ziogan'ny satana rehetra amin'ny fiainanao rava mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaha amin'ny vavaka anio ireo vavaka ataonao ary ho afaka.

FIVAVAHANA VAVAKA

1. Ray ô, misaotra anao noho ny anaran'i Jesosy aho, izay tsy maintsy handohalika ny lohalika rehetra.

2. Misaotra anao Dada, noho ny nandraisany ny fanafahana tamin'ny karazana fanandevozana rehetra.

3. Manarona ny ran'i Jesosy aho.

4. Ray ô, mamindrà fo amiko araka ny famindram-ponao sy ny famindram-ponao amin'ny anaran'i Jesosy

5. Mijoro sy manohitra amin'ny anaran'i Jesosy ny hery rehetra izay mety hanandrana hanakana ny vavaka ataoko aho anio.

6. Tompo ô, hosory ny masoko sy ny sofiko, mba hahitany sy handrenesana zava-mahagaga avy any an-danitra.

7. Fanahy Masina, esory ny tsiambaratelo maizina, amin'ny anaran'i Jesosy.

8. Tompo ô, avelao ny fanosoran'ny Fanahy Masina hanapaka ny ziogan'ny fiodinan'ny fiainako rehetra.

9. Ràn'i Jesosy, esory ny marika tsy mikorontana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.

10. Tompo ô, amboary ho olona masina aminao aho, amin'ny anaran'i Jesosy.

11. Ry Tompo, avelao ny hosotra mba ho ambony amin'ny asako, amin'ny anaran'i Jesosy.

12. Amin'ny herin'Andriama- nitra, tsy hanompo ny fahavaloko aho; hiankohoka eo anatrehako ny fahavaloko, amin'ny anaran'i Jesosy.

13. Nongotako ny fiarovana mafy namboarina hanoherana ny fandrosoako, amin'ny anaran'i Jesosy.

14. Ny ozona rehetra ataon'Andriamanitra amin'ny razambeko, vokatry ny fahotana amin'ny fanompoan-tsampy, afaho amin'ny anaran'i Jesosy.

15. Manafaka ny tenako amin'ny fanandevozana nolovaina tamin'ny anaran'i Jesosy aho.

16. Ry hery rehetra, izay minono ny fandriam-pahalemana hiainako, mifatotra amin'ny anaran'i Jesosy.

17. Tompo ô, manaova tabataba mahatsiravina ho an'ny tobin'ny fahavaloko hiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.

18. Raiko Tompo, apetaho ny fahagagana rehetra nataonao tao amin'ity fiangonana ity, tamin'ny anaran'i Jesosy.

19. Laviko ny fandaharana ratsy rehetra momba ity fiangonana ity ary azoko ny fandaharan'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.

20. Ireo hery ratsy rehetra manohitra ity fiangonana ity, manomboka mifanohitra amin'ny anaran'i Jesosy.

21. Ireo anjelin'Andriamanitra, manakana sy manakana ny asan'ny maizina ato amin'ity fiangonana ity, amin'ny anaran'i Jesosy.

22. Manohitra ny trangan-javatra rehetra mampahory eo amin'ny fiainan'ny fiangonana aho, amin'ny anaran'i Jesosy.

23. Ny fanimban-kevitra ratsy rehetra ataon'ireo minisitra amin'ny anaran'i Jesosy.

24. Izay hery rehetra, miasa manohitra ny fahitana an'Andriamanitra ho an'ny hoaviko, miparitaka amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.

25. Ny anjarako, mitsangàna amin'ny afo, ka alao ny fanananao, amin'ny anaran'i Jesosy.

26. Ny fandaharana rehetra nataon'ireo mpamosavy sy mpamosavy any an-danitra, izay namboarina tamin'ny fiainako, niparitaka tamin'ny anaran'i Jesosy.

27. Miantoka fiantohana ara-pahantrana ho an'ny fianakaviako sy ny fianakaviako aho, amin'ny fanoherana ny lozam-pifamoivoizana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.

28. Izaho dia nanangana ny tadio an'ny Tompo handroaka izay rehetra mafy fo, amin'ny anaran'i Jesosy.

29. Ny fanosorana ratsy rehetra, dia nikendry ahy, ho maina, amin'ny anaran'i Jesosy.

30. Ry fanahin'ny fikorontanana, vahao ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.

Misaotra anao Dada noho ny namaliako ny vavaka nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy.

dokam-barotra

Fanontaniana 5

  1. Tsara ny ataonao, mivavaka ho an'ny PASTOR aho fa tsy ho maina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanosorana an'Andriamanitra. Amen.

    Azonao atao ihany koa ny miasa amin'ity lohahevitra ity Andriamanitra manokatra ny masoko sy ny sofiko izay henoko ary hitako.

  2. Mampihetsi-po ahy ilay lehilahin'Andriamanitra manosotra mahery anao! Mivavaha mba hanafahana ny pasitera eto mba hamaha ny famatoran'ny ota ary hisokatra amin'ny fibebahana sy ny hoaviny miharihary.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao