Vavaka hanoherana ireo olana mahazo aina

0
5997

Zakaria 4: 6-7:
6 Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe: Izao no tenin'ny Tompo tamin'i Zorobabela, manao hoe: Tsy amin-kery na amim-pahefana, fa amin'ny Fanahiko, hoy ny Tompon'ny maro. 7 Iza moa ianao, ry tendrombohitra lehibe? eo anoloan'i Zerobabela ianao dia ho tonga lemaka; ary havoakan'ny vato fehizoro izy sady hiantsoantso hoe: Fahasoavana, fahasoavana ho azy.

maditra Tena misy ny olana, olana izy ireo ka tsy avelanao handeha fotsiny, anio dia tokony hivavaka amin'ny olana madiodio isika. Tsy misy tendrombohitra eo amin'ny fiainana ka tsy azo ovaina ny vavaka. Tsy maninona na inona na inona atrehanao anio, rehefa mampiditra ity vavaka ity aho dia mahita ireo olana manahirana rehetra izay miankohoka amin'ny tongotrao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vavaka no fanalahidin'ny vahaolana amin'ny olantsika rehetra. Ny fitenenana ny Baiboly ao amin'ny Zakaria 4: 6-7, dia milaza amintsika fa tsy afaka mandresy fotsiny ireo tendrombohitra amin'ny fiainantsika isika amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanahy masina, ary ny fanahy masina dia maneho ny tenany amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny vavaka, Romana 8:26.

Jesosy mamporisika antsika ao amin'ny Lioka 18: 1, milaza amintsika fa tokony hivavaka ny olona fa tsy ho reraka, na manao ahoana na manao ahoana sarotra manoloana ny toe-javatra iaatrehanao dia aza kivy amin'ny Andriamanitra, tsy ho afaka handresy ny adinao ianao. mila fanampiana, avelao Andriamanitra hanampy anao. Rehefa mivavaka ianao dia miantso fanampiana, rehefa mivavaka ianao dia mamindra ny adinao amin'ny Tompo, hoy Andriamanitra Eksodosy 14:14: 14 Jehovah hiady ho anareo, fa dia mangina ianareo. Ny Tompo dia hiady ho an'izay manolotra ny tolona aminy amin'ny vavaka. Rehefa mandray anjara am-bavaka hanoherana ny olana madiodio ianao dia hitako fa miady amin'ny adoloditra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra. Mivavaha am-pinoana izao anio izao ary raiso ny fijoroanao ho vavolombelona.Manahy anao anie Andriamanitra.

VAVAKA

1. Ry rivotra Andriamanitra, esory ny hery rehetra an'ny ratsy fanahy, miakatra amin'ny hoaviko amin'ny anaran'i Jesosy.

2. Ry Tompo, avelao ny tsy hamelana ny ratsy fanahy hanohitra ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

3. Ry Tompo Tompo ô, avelao tsy ho voalanjalanja ny hevitry ny ratsy fanahy amiko, amin'ny anaran'i Jesoa.

4. Ny torohevitry ny mpanjaka ratsy rehetra hanohitra ahy, miparitaka, amin'ny anaran'i Jesosy

5. Andriamanitra ô, mitsangàna ary ambarao amin-katezerana mafy amin'ny fahavalon'ny fandripahana ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

6. Ny rojotra rehetra ratsy fanahy izay misambotra ny fivoarako, tapaka, ny anaran'i Jesosy.

7. Ny tadin'ny maizina rehetra; miady amin'ny fanaparitahana ahy, ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.

8. Nambarako fa tsy hatahotra olona an'arivony aho, izay niady tamiko hanohitra ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

9. Andriamanitra ô, akory ny fahavaloko amin'ny takolaka amin'ny anaran'i Jesosy.

10. Raiko, tapaho ny nifin'ny ratsy fanahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

11. Andriamanitra ô, tsidiho amin'ny fandringanana ny hery rehetra, mandainga hanohitra ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

12. Ry Tompo Ray, avelao ny fahavaloko ho lavo amin'ny heviny manokana, amin'ny anaran'i Jesosy.

13. Raiko, ario ny fahavaloko noho ny fahadisoany maro, amin'ny anaran'i Jesosy.

14. Ny mpanao asa ratsy rehetra voalamina, miala amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.

15. Tompo ô, ho menatra sy mangovitra, sosotra, amin'ny anaran'i Jesosy ny fahavaloko rehetra.

16. Tompo ô, avelao ho menatra tampoka ny mpampahory ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

17. Ny hery rehetra, mikasa ny handripaka ny fanahiko toy ny liona, mety hongotana amin'ny anaran'i Jesosy.

18. Raiko ô, avelao hifarana ny ratsy fanahy ratsy fanahy, ry Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy.

19. Andriamanitra ô, amboary ny fitaovan'ny fahafatesana hanoherana ny fahavaloko, amin'ny anaran'i Jesosy.

20. Andriamanitra ô, alamino ny zana-tsipìkanao amin'ny mpanenjika ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

21. Ny lavaka tsirairay, nohadin'ny fahavalo, dia tonga fasana ho azy, amin'ny anaran'i Jesosy.

22. Izaho dia manadino sy tsy misy dikany, ny vokatry ny fifandraisana rehetra amin'ny satana mivezivezy amin'ny maha-lehilahy azy, amin'ny anaran'i Jesosy.

23. Nongotako ny fiarovana mafy an'ireo olon-dratsy amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.

24. Izay mety ho varotra ratsy, izay miantraika amin'ny fiainako tsy ara-drariny, dia foanana, amin'ny anaran'i Jesosy.

25. Ny asa maizina rehetra, natao tamiko tamina mangingina, hoharihary ary hatsipy amin'ny anaran'i Jesosy.

26. Manala ny tenako amin'ny fanahy ratsy aho, amin'ny anaran'i Jesosy.

27. Ry Tompo, avelao ny fo rehetra manohitra ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

28. Mandidy ny mpampahory rehetra aho mba hiala sy handositra amin'ny faharesena, amin'ny anaran'i Jesosy.

29. Mamatotra ny matanjaka rehetra aho, manana ny fananako amin'ny fananany, amin'ny anaran'i Jesosy.

30. Nanapaka aho, ny ozona momba ny tsy fahombiazana mandeha ho azy, miasa amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.

Dada Ray, misaotra anao mamaly ny fivavako amin'ny anaran'i Jesosy

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao