Vavaka ho an'ny firenena rwanda

0
1823
Ny vavaka ho an'i Rwanda

Androany isika dia handeha hivavaka ho an'ny firenen'ny Rwanda. Ny Repoblika Rwanda dia firenena afovoany sy Afrika Atsinanana ary iray amin'ireo firenena kely indrindra ao amin'ny tanibe afrikanina. Io no firenena fampisehoana tsara indrindra any Atsinanana sy afovoany Afrika ary toerana fahatelo mora indrindra hanaovana raharaham-barotra any Afrika, ary mitarika ihany koa amin'ny revolisiona nomerika an'i Afrika.

Ny firenena dia noforonin'ny Alemanina tamin'ny taona 1884, fa i Belgium kosa dia nanafika izany tamin'ny 1916 nandritra ny ady lehibe1. Manana kolikoly ambany izy ireo raha oharina amin'ireo firenena manodidina any Afrika. Manana loharanon-karena voajanahary vitsivitsy izy ireo ary miankina amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fitaovana tsotra ny toekareny.
Iray amin'ireo lesoka lehibe indrindra amin'izy ireo ny momba ny fitambaran'ny mponina. Ny mponin'i Ouganda dia kristiana lehibe izay diso ny diso ny toromarika nomen'Andriamanitra mba hitomboan'izy ireo, ary noho izany dia nandroso mialoha ny hiteraka zaza maro izay tsy ho vitan'izy ireo. Tsy hoe ambany noho ny fenitra ny toe-karena fa tsy ampy ho an'ny isan'ny olona ao amin'ny firenena.
Manana olana momba ny tsy fananan'ny tanora ary miankina amin'ny governemanta ihany koa izy ireo.

NOHO IZAO DIA HO VONONA NY FANDAHARANA NY RWANDA

Ny fahombiazan'ny firenena iray raha tanterahina tsara, dia afaka miteraka fahombiazan'ny firenen-kafa, izany hoe, raha toa ny firenena toa an'i Rwanda dia mitodika toa ny fandaharana lavorary nataon'Andriamanitra ho azy ireo, dia afaka manomboka mandoto amin'ny firenena hafa koa izy. Izany no antony tsy maintsy hivavahantsika tsy tapaka amin'ny fireneny.
Ny firenena izay tsy mivavaka dia manana tombony be loatra amin'ny fahatsapana ny maha-zava-dehibe ny fanompoana an'Andriamanitra ary manomboka manomboka ireo filozofia tsy misy dikany izay manamafy ny fon'ny olona izy. Ohatra, fantatsika fa misy firenena tsy afrikanina izay efa misy izany ary na dia toa mandroso ara-toekarena aza izy ireo, ny taranany dia mety ireo handoa ny fahotany tsy hanadino an'Andriamanitra.

FIVAVAKANA HO AN'NY MPIASA RWANDA

Miaina ao anatin'ny fotoana izay nanapa-kevitra ny tsirairay sy ny governemantan'ny firenen-kafa isika, indrindra fa satria tsy tia an'Andriamanitra ary koa nataontsika fanao hanao zavatra araka ny fombanay. Halan'Andriamanitra io karazan'olona io amin'ny fotoana iray hanozona azy ireo. Ao amin'ny Bokin'Isaia 30 dia milaza fa lozan'ny zanaka mpikomy; ireo izay misaina fa tsy avy amiko ary mikasa hanao fikasana, nefa tsy araka ny fanahiko. Amin'ny fotoana navelanay hiala amin'ny toe-javatra misy antsika Andriamanitra, dia tsy hanery ny tenany Izy na iza na iza. Noho izany antony izany, dia ilaina ny mitady hatrany ny fitarihana avy amin'Andriamanitra.

Toy izany koa, ao amin'ny bokin'ny Ohabolana 16:24, dia voarakitra ao amin'ny soratra masina fa misy làlana iray izay mijery tsara ny olona iray fa ny hiafarany dia fandringanana. Ny mpitondra anay dia manohy ny faran'ny fampanantenana tsy nahomby ary ny fahombiazana tsy misy dikany satria tsy mifanaraka amin'ny sain'Andriamanitra ny fikasan'izy ireo.
Tokony hivavaka koa ho an'ny firenena Rwanda isika mba hanatanjaka ny governemantany mba hahafahany mandresy ny vesatry ny vahoaka, indrindra fa ny fiankinan'izy ireo dia miankina amin'ny fanjakany mba hivelomana.

FIVAVAKANA HO AN'ANDRIAMANITRA RWANDA

Toa mampalahelo tokoa fa ny firenena dia manana harena voajanahary vitsivitsy omena azy ireo izay mety hanelingelina azy ireo tombony ara-bola be dia be. Saingy, tsy manao zavatra tsy misy tanjona Andriamanitra, tsy maintsy nataony ho amin'izany ny antony sasany ary nampifamatotra ny tombotsoany manokana tamin'ny alàlan'ny fomba hafa.
Midika izany fa mila mivavaka ho an'ny firenena Rwanda isika mba hameno azy ireo Andriamanitra amin'ny fahalalana ny sitrapony ho an'ny toekareny araka ny voasoratra ao amin'ny Kolosiana 3. Rehefa mitranga izany dia hampitombo ny haavon'ny vokatra ara-toekarena izy ireo. izay firenena hafa hiantso azy ireo ho sambatra.

FIVAVAKANA NY FIVORIANA RWANDA

Tokony hivavaka ho an'ny olom-pirenena amin'ny firenena tsirairay isika anisan'izany Rwanda satria miankina amin'izany ny fahavelomany, ny hany tokana izay mitazona ny fiaraha-monina rehetra dia hetsika ara-panahy izay ataon'izy ireo. firenena izay mametraka azy ireo ary manampy azy ireo ho tafita velona amin'ny alàlan'ny olom-pirenena.

Miorina amin'ny zava-misy, ny olon'ny Rwanda dia iharan'ny fahabetsahan'ny tanora tsy an'asa. Ity dia ny tenany manokana dia fahatafintohinana lehibe izay afaka miteraka ny tsy fanarahan-dalàna rehetra. Ilaintsika àry ny mivavaka ho azy ireo, noho izany dia mila mivavaka ho azy ireo isika fa Andriamanitra dia hampiseho azy ny famindram-pony (Romana 9) ary esorin'izy ireo io ziogany io, mba hahafahan'izy ireo miaina ara-pitondrantena manome voninahitra ny anarany.

Mivavaha ho an'ny fiangonana any RWANDA

Ny ankabeazan'ireo izay any Rwanda dia kristiana, amin'ny teny hafa, maneho ny ampahany lehibe amin'ny vala izy ireo eo amin'ny tontolo hafa. Midika izany fa na inona na inona kileman-javatra ananany, dia miresaka momba ny vatan'i Kristy, izany no antony tokony hivavahana ho azy ireo.
Tokony hivavaka koa isika fa ny Fanahy Masina izay mpanampy ny Fiangonana no hanampy azy ireo sy hitarika azy ireo amin'ny fahamarinana rehetra momba ny fiainany, ny fireneny ary ny Fiangonana manontolo.

Ny vahoaka Rwanda koa dia mila manazava ny masony hahalala ny soratra masina (Ef 1). Ny antony lehibe amin'ny fanararaotana tafahoatra amin'ny fireneny dia avy amin'ny fandikana diso ny soratra masina, satria mino ity olona ity fa ny fampitomboana amin'ny resaka fananana be dia be dia ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainany.

FIVAVAHANA VAVAKA

1). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao noho ny famindram-ponao sy ny famindram-ponao nanohana ity firenena ity hatramin'ny fahaleovantena ka hatramin'izao - Fitomaniana. 3:22

2). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia tsy ny olona manana toerana voafidy ihany no maka ny fanjakany eto amin'ity firenena ity hatrany amin'ny toerany - Daniel. 4:17

3). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka anao noho ny nandiso fanantenana ny fitaovan'ny ratsy fanahy amin'ny fahasoavana an'ity firenena ity amin'ny lafiny rehetra ka hatramin'izao - Joba. 5:12

4). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao nametraka ny fanakorontanana isaky ny andiany jiosy manohitra ny fitomboan'ny fiangonan'i Kristy ao amin'ity firenena ity - Matio. 16:18

5). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, manafaingana ny famalianao ny fahavalon'ny fandriam-pahalemana sy ny fivoaran'ity firenena ity ary avelao ny olom-pirenena amin'ity firenena ity hamonjy amin'ny fanafihana rehetra an'ny ratsy fanahy - Salamo. 94: 1-2

6). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, hamaly soa an'izay rehetra manahiran-tsaina ny fandriampahalemana sy ny fivoaran'ity firenena ity toy ny mivavaka isika ankehitriny - 2 Tesalonianina. 1: 6

7). Ray amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny fahendrena avy any ambony, mandrosoa ity firenena ity amin'ny lafiny rehetra ka hamerina ny fahamendrehany very izy. -Ecclesiastes.9: 14-16

8). Ry Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mandefasa fanampiana avy any ambony izahay izay hiafara amin'ny fandrosoana sy ny fampandrosoana ity firenena –Salamo. 127: 1-2

9). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, mandefasa mpitarika izahay manana fahaiza-manao ilaina sy mahatoky izay hitarika ity firenena ity hiala ny ala - Salamo 78:72

10). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia manendry lehilahy sy vehivavy nomena ny fahendren'Andriamanitra amin'ny toerana fahefana eto amin'ity firenena ity, ka mitondra an'ity firenena ity ho lalam-pihavanana sy fanambinana. 41: 38-44

11). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, manafaingana ny famalianao ny fahavalon'ny fandriam-pahalemana sy ny fivoaran'ity firenena ity ary avelao ny olom-pirenena amin'ity firenena ity hamonjy amin'ny fanafihana rehetra an'ny ratsy fanahy - Salamo. 94: 1-2

12). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, hamaly soa an'izay rehetra manahiran-tsaina ny fandriampahalemana sy ny fivoaran'ity firenena ity toy ny mivavaka isika ankehitriny - 2 Tesalonianina. 1: 6

13). Dada, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny andiany rehetra hanohitra ny fitomboan'ny fitomboana sy ny fanitarana ny fiangonan'i Kristy ao Rwanda - hotorotoroina mandrakizay - Matio. 21:42

14). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, avela ho tapitra ny faharatsian'ny ratsy fanahy amin'ity firenena ity na dia mivavaka aza isika izao - Salamo. 7: 9

15). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, ametrahanao ny hatezeranao amin'ireo mpamono olona tsy nahy tao amin'ity firenena ity, rehefa avy ny orana ianao, ny solifara ary ny tafio-drivotra mahatsiravina, ka izany dia manome fitsaharana maharitra ho an'ny olom-pirenena amin'ity firenena ity - Salamo. 7:11, Salamo11: 5-6

16). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra hanavotra an'i Rwanda izahay amin'ny herin'ny maizina mifanandrina amin'ny hoaviny - Efesianina. 6:12

17). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, afaho ny fitaovanao ny fahafatesana sy ny fandringanana amin'ireo demonia rehetra napetraky ny devoly mba hamongorana ny laharam-boninahitra amin'ity firenena ity - Salamo 7:13

18). Ray ô, amin'ny alàlan'i Jesosy, afaho ny famalianao ao amin'ny tobin'ny olon-dratsy ary avereno amin'ny laoniny ny voninahitra very ho lasa firenena. - Isaia 63: 4

19). Ray amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny làlan-java-dratsy rehetra ataon'ny ratsy fanahy amin'ity firenena ity ho lohany, ka hiafara amin'ity firenena ity - Salamo 7: 9-16

20). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra haingana isika amin'ny hery rehetra manohitra ny fitomboana sy ny fampandrosoana an'ity firenena ity - Mpitoriteny. 8:11

21). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra ny hiverenan'ny lanitra isika ho an'ny firenentsika. - Deoteronomia. 2: 3

22). Ray, amin'ny alan'ny zanak'ondry, isika dia manimba ny hery rehetra sy ny fahasosorana manohitra ny fandrosoan'ny firenentsika. - Eksodosy 12:12

23). Ray amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra izahay fa hamoha indray ny varavarana mihidy rehetra manohitra ny laharan'ny Rwanda. - Apokalypsy 3: 8

24). Ray amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny fahendrena avy any ambony, mandrosoa ity firenena ity amin'ny lafiny rehetra ka hamerina ny fahamendrehany very izy. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Ry Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mandefasa fanampiana avy any ambony izahay izay hiafara amin'ny fandrosoana sy ny fampandrosoana ity firenena –Salamo. 127: 1-2

26). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangàna ary arovy ny ampahorina any Rwanda, mba hahafahana mivoaka amin'ny firenena rehetra amin'ny tsy rariny ny tany. Salamo. 82: 3

27). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manongana ny fanjakan'ny fahamarinana sy ny tsy rariny any Rwanda mba hahazoana antoka ny hoaviny. - Daniel. 2:21

28). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, ento ny ratsy fanahy rehetra amin'ity firenena ity ka hampiorina ny fiadanantsika maharitra. - Ohabolana. 11:21

29). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra ny fipetraky ny fahamarinana isika amin'ny raharaha rehetra amin'ity firenena ity, amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana sy fanambinana eo amin'ny tany. - Isaia 9: 7

30). Ray, amin'ny ra nalain'i Jesosy, manafaka an'i Rwanda amin'ny karazana tsy fanarahan-dalàna rehetra, ka hamerina ny fahamendrehantsika ho firenena. -Mpitoriteny. 5: 8, Zakaria. 9: 11-12

31). Dada ô, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao hanjaka amin'ny fiadanan'i Rwanda ny fiadananao, raha ampangininao ny mpanao heloka bevava rehetra eto amin'ity tany ity. - 2 Tesaloniana 3:16

32). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, omeo mpitarika ato amin'ity firenena ity izahay izay hampiditra ilay firenena ho any amin'ny tany hisian'ny fandriampahalemana sy fanambinana lehibe kokoa. - 1 Timoty 2: 2

33). Dada, amin'ny anaran'i Jesosy, omeo fitsaharana Rwanda manerana izao tontolo izao ary avelao hiteraka fitomboana sy fanambinana hatrany hatrany izany. - Salamo 122: 6-7

34). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, isika dia manimba ny endrika rehetra mikorontana ao amin'ity firenena ity, ka mampivoatra ny fitomboan-karena sy ny fampandrosoana. Salamo. 46:10

35). Dada ô, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao haorina amin'ity firenena Rwanda ny fanekem-pihavananao ity, ka nampialona azy ho lasa fialonana amin'ireo firenena izy. Ianao.-Ezekiela. 34: 25-26

36).; Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny mpamonjy hitsangana ao amin'ny tany izay hamonjy ny ain'i Rwanda amin'ny fandringanana - Obadia. 21

37). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, mandefasa mpitarika izahay manana fahaiza-manao ilaina sy mahatoky izay hitarika ity firenena ity hiala ny ala - Salamo 78:72

38). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia manendry lehilahy sy vehivavy nomena ny fahendren'Andriamanitra amin'ny toerana fahefana eto amin'ity firenena ity, ka mitondra an'ity firenena ity ho lalam-pihavanana sy fanambinana. 41: 38-44

39). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia tsy ny olona manana toerana voafidy ihany no maka ny fanjakany eto amin'ity firenena ity hatrany amin'ny toerany - Daniel. 4:17

40). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia manangana mpitarika hendry am-panahy eto amin'ity firenena ity amin'ny alàlan'ny tànana ny sakana manohitra ny fandriam-pahalemana sy ny fandrosoana amin'ity firenena ity dia hoesorina tsy ho ao amin'ny Mpitoriteny. 9: 14-16

41). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, tonga amin'ny fanoherana ny kolikoly any Rwanda isika, ka mamerina ny tantaran'ity firenena ity - Efesiana. 5:11

42). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manafaka an'i Rwanda amin'ny tanan'ny mpitondra mpanao kolikoly, ka hamerina ny voninahitr'ity firenena ity izany- Ohabolana. 28:15

43). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia manangana tafika maro izay mpitondra matahotra an'Andriamanitra ao amin'ity firenena ity, ka hamerina ny fahamendrehana ho firenena isika - Ohabolana 14:34

44). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny fahatahorana an'Andriamanitra hameno ny halavany sy ny sakany amin'ity firenena ity, ka hanesorana ny fahafaham-baraka sy fanaratsiana amin'ny firenentsika - Isaia. 32: 15-16

45). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, mitodihaody amin'ny fahavalon'ity firenena ity, izay manakana ny fivoarana ara-toekarena sy fampandrosoana amin'ny maha-firenena antsika - Salamo. 7: 11, Ohabolana 29: 2

46). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, mamerina amin'ny laoniny ny toekarena amin'ity firenena ity ary avelao ho feno fihomehezana indray ity tany ity - Joela 2: 25-26

47). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia ajanony ny loza ara-toe-karena amin'ity firenena ity ka hamerenany ny voninahiny taloha - Ohabolana 3:16

48). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia mandrava io fahirano io firenena io, ka hampitsahatra ny korontana ara-politika hatrizay - Isaia. 43:19

49). Ray, tamin'ny anaran'i Jesosy, nanafaka ity firenena ity tamin'ny tratran'ny tsy fisian'ny asa amin'ny alàlan'ny fikomiana onjan'ny revolisiona indostrialy ao amin'ilay tany. — Sal. 144: 12-15

50). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia manangana mpitarika ara-politika eto amin'ity firenena ity izay hampiditra Rwanda ho fanjakana vaovao manome voninahitra - Isaia. 61: 4-5

51). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao hirehitra hatrany ny afon'ny fifohazana amin'ny alàlan'ny halavoana sy ny fofon'ity firenena ity, ka niteraka ny fitomboan'ny hery ambony noho ny fiangonana - Zakaria. 2: 5

52). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, ataovy ny fiangonana any Rwanda ho fantsom-pifohazana manerana ny firenena eto ambonin'ny tany - Salamo. 2: 8

53). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia avelao ny fahazotoan'ny Tompo hanohy ny fon'ny kristiana nanerana ity firenena ity, ka naka faritany bebe kokoa ho an'i Kristy tao amin'ilay tany izy.Jao.2: 17, Jaona. 4:29

54). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia mamadika ny fiangonana rehetra amin'ity firenena ity ho foiben'ny fifohazana, ka hanangana ny fanapahana ny olo-masina amin'ny tany - Mika. 4: 1-2

55). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia handringana ny hery rehetra manohitra ny fitomboan'ny fiangonana any Rwanda, ka izany dia mitondra amin'ny fitomboana sy ny fanitarana - Isaia. 42:14

56). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy. avelao ny fifidianana amin'ny taona 2020 any Rwanda ho malalaka sy marina ary avelao tsy hisy herisetra amin'ny fifidianana izany - Joba 34:29

57). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia miparitaka ny fandaharam-potoanan'ny demonia rehetra mba hanakorontanana ny fizotran'ny fifidianana amin'ny fifidianana ho avy any Rwanda - Isaia 8: 9

58). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia manapa-kevitra izahay fa handringana ny fitaovana rehetra an'ny ratsy fanahy mba hanodinkodina ireo fifidianana 2020 tany Rwanda-Joba 5:12

59). Dada, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao hisy hetsika maimaimpoana amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fifidianana 2021, ka hiantohana ny fandriampahalemana ao amin'ny tany - Ezekiela. 34:25

60). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohitra ny endriny rehetra amin'ny tsy fahalalam-pifidianana isika amin'ny fifidianana ho avy atsy Rwanda, ary avy eo mandoa ny krizy aorian'ny fifidianana - Deoteronomia. 32: 4

dokam-barotra
Previous lahatsoratraFIVAVAKANA HO ANY NY ANY KENYA
Next lahatsoratraFIVAVAKANA HO AN'NY MPIASA MAZAVA
Ny anarako dia ny Pasitera Ikechukwu Chinedum, lehilahin'Andriamanitra aho, izay maniry fatratra ny fihetsehan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa nanome hery ny mpino rehetra Andriamanitra amin'ny fandaharana fahasoavana hafahafa mba hanehoana ny herin'ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy misy kristiana tokony hampahorian'ny devoly, dia manana ny hery hiaina sy mandeha amin'ny fanapahana amin'ny alàlan'ny Vavaka sy ny Teny isika. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra ianao dia afaka mifandray amiko amin'ny chinedumadmob@gmail.com na hitory ahy ao amin'ny WhatsApp And Telegram amin'ny +2347032533703. Izaho koa dia tiako ny hanasa anao hanatevin-daharana ny Vondron'olona Vavaka 24 mahery amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity mba hanatevin-daharana izao, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Hotahian'andriamanitra anie ianao.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao