Ny vavaka ho an'ny firenena Liberia

0
3937
Ny vavaka ho an'ny Liberia

 

Androany isika dia hivavaka ho an'ny firenen'i Liberia. Liberia dia any amin'ny faritra andrefan'i Afrika. Liberia dia iray amin'ireo firenena atsy Afrika misy tahan'ny fanafihana mahery setra. Nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana nihosin-dra notarihin'i Samuel Doe tamin'ny 1980, izay nitondra ny rafitra rafitra manampahefana ho an'ny Liberiana, hatramin'ny fanonganam-panjakana fikomiana notarihin'i Charles Taylor hanipy ny governemanta Samuel Doe tamin'ny 1989. Ny fikomiana nataon'i Charles Taylor dia nanjary ady an-trano feno rà tany Liberia izay naharitra fotoana fohy. Maty tamin'ny ady an-trano i Samuel Doe saingy tsy tratry ny fandriam-pahalemana hatramin'ny 1997 rehefa vita sonia ny fifanarahana fandriam-pahalemana ary natao ny fifidianana izay nitondra an'i Charles Taylor ho filoham-pirenenan'i Liberia.

Na izany aza, tsy naharitra ny fifanarahana fihavanana. Ny fiandohan'ny taona 2000 dia nanatri-maso ady lehibe iray tany Liberia izay nitarika fahafatesan'ny olom-pirenena Liberia an'arivony raha maro hafa no nafindra toerana. Tamin'ny taona 2003 dia nomelohin'ny fitsarana manokana tohanan'ny ONU ho an'i Sierra Leone any Hague i Charles Taylor, noterena hiala izy ary napetraka ny governemanta tetezamita hanara-maso ny raharahan'i Liberia. Nahita ny fahazavan'ny demokrasia marina ny firenena tamin'ny taona 2005 taorian'ny fifidianana natao izay nitondra an'i Ellen Johnson Saleef teo amin'ny fahefana amin'ny maha-mpitarika demokratika azy ary namarana ny fanjakan'ny tetezamita.

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY

Ny ady dia toe-javatra mampientam-po toy izany, ny firenena Liberia dia noterena hanomboka ny fananganana ny firenena nanomboka hatrany am-boalohany toy ny nahazo azy irery mahaleo tena tamin'ny fanjanahan-tany. Ellen Johnson Saleef dia voafidy indray tamin'ny 2011, nifantoka kokoa tamin'ny fananganana ny toekarena ao Liberia izy nandritra ny fotoana nijanonany teo amin'ny toerany. Na izany aza, raha ny maso sy ny eritreritra an'izao tontolo izao no nanalavitra an'i Liberia, dia nitondra ny sain'izao tontolo izao niverina tany Liberia ny vaovao momba ny fipoahan'ny Ebola sy i Patrick Sanyer.
Tsara ny manamarika, voafidy ho filoham-pirenena i George Weah, angano taloha teo amin'ny baolina kitra, tamin'ny taona 2018, nisy fifaliana tao Liberia iray manontolo. Mandritra izany fotoana izany dia mbola tandindomin-doza ny toekarena. Mila ambarako bebe kokoa, Liberia dia mety manana sainam-pirenena toa an'i Etazonia, mety miteny anglisy manta toy ny Amerikanina izy ireo, saingy tsy any akaikin'ny fitahiana sy fanambinana an'i Etazonia izany. Ny fahantrana dia nihinana hatrany amin'ny taolana sy ny tsoka ny olom-pirenen'i Liberia.

MBA MOMPOANA IZANY DIA AZONAO MBOLA HO AN’NY FOTOAN-TENAN’I LIBERIA

Mampivarahontsana ny milaza an-tsokosoko fa i Liberia dia iray amin'ireo firenena mahantra indrindra eto Afrika. Ny vavaka ao amin'ny fanjakana tany am-boalohany dia fitaovana ifandraisan'ny olombelona sy Andriamanitra. Amin'ny alàlan'ny asa atao amin'ny vavaka ataontsika dia ampahafantantsika an'Andriamanitra ny fikasantsika, dia ampahafantarintsika an Andriamanitra ny fangatahantsika. Noho izany dia ilaina ny manao vavaka ho an'ny firenen'i Liberia. Ny raharaha Ebola dia mbola malalaka any Liberia, nifidy mpitondra vaovao ny vahoaka tamin'ny taona 2018, saingy tsy nisy niova hatramin'ny nanovany mpitondra. Tsy misy manohitra izany fa ny firenen'i Liberia dia nisy lesoka tamin'ny fototra. Tsy mbola nisy fiadanan-tsaina maharitra hatramin'ny nananganana ny firenena Liberia. Sl 11: 3: “Raha rava ny fanorenany, inona no azon'ny marina atao?” Ilaina ny lehilahy mpivavaka mba hanasa an'Andriamanitra hitantana ny toe-javatra any Liberia, Andriamanitra dia tokony hanitsy ny lesoka rehetra ifotony izay misy fiatraikany amin'ny firenena ankehitriny.

MIVAVAKA NY FIVORIANA FIJOROANA

Ny fanjakan'ny firenena tsirairay dia vavan'Andriamanitra ary izy ireo no fitaovana hampiasain'Andriamanitra hanavotana ny firenena rehetra. Raha tokony hiady amin'ny fanovana governemanta isaky izao sy izao isika dia afaka manangana alim-bavaka ho an'ny firenen'i Liberia izay hotantanan'Andriamanitra mihitsy. Tokony hisy rafitra fanarahan-dalàna ara-panahy ataon'ny governemanta any Liberia. Andriamanitra dia afaka mandray andraikitra amin'ny Liberia ary mamadika azy. Ny hany tokony ataontsika dia ny manasa azy amin'ny raharaham-pirenena.

Mivavaha ho an'ny olon'ny LIBERIA

Efa nijaly mafy ny olom-pirenena tany Liberia, efa fotoana izao hamadika ny toe-javatra misy azy Andriamanitra. Talohan'ny fivoahan'ny Ebola, izao tontolo izao dia tsy mbola nahita ny fahitana azy rehetra, tsy mbola nisy aretin-tsaina nahatsiravina sy nahafaty toy ny virus Ebola. Tsy misy fiantraikany, firenena maro no nanapa-kevitra ny hanamafy ny fizotrany Visa indrindra indrindra ho an'ireo olom-pirenena firenena izay tratran'ny virus io. Ebola dia otrik'aretina tia an'i Satana, fa ny vaovao tsara dia ny nampanantenain'ny soratra masina fa nanasitrana ny aretintsika Kristy tamin'ny alalàn'ny Isaia 53: 5: Nefa naratra noho ny helotsika, naratra noho ny helotsika izy: ny famaizan'ny fiadanantsika dia tonga taminy ; ary ny dian-kapoka aminy no hahasitranana antsika. Mivavaha mba hianjera amin'ny vahoakan'i Liberia ny fanasitranan'Andriamanitra Mahery Indrindra. Mandalo fotoan-tsarotra izy ireo, tokony hanatanjaka azy ireo Andriamanitra.

MIVAVAKA HO AN'ILAY EKONOMIA any LIBERIA

Ny ady an-trano nipoaka tany Liberia dia nanimba ny toekarem-pirenena. Tsy mahagaga raha milaza ny Salamo 122: 6 Mivavaha ho an'ny fiadanan'i Jerosalema: hambinina izay tia anao. Misy kely ny tsy tratra rehefa milamina ny firenena. Raha manao vavaka ho an'ny firenen'i Liberia, rehefa tonga amin'ny toekarena izany; mivavaha mba hisian'ny fandriampahalemana. Rehefa tonga amin'ny firenena Liberia ny fiadanan'Andriamanitra dia hiasa tsara ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny toekarena tsy nahomby.

Mivavaha ho an 'ny Fiangonana any LIBERIA

Io no fotoana hanodina ny fony hiala amin'Andriamanitra. Manjary mitady vahaolana any amin'ny toerana hafa izy ireo. Ny fiangonana any Liberia dia mila mahazo ny herin'Andriama- nitra mba hampidirana ny fifohazana amin'ny fotoana farany any Liberia. Ny fifohazana izay hamarana ny taona tsy hamoa sy ny tsy mamokatra. Ny fifohazana izay hanakorontanana ny drafitra sy fandaharam-potoana ho an'ny fahavalo amin'ny firenen'i Liberia.
Ho famaranana, fantatsika rehetra fa mbola tsy miaina eo amin'izao tontolo izao na i Afrika amin'ny nofinofisintsika isika. Saingy, ny ezaka kely saina kokoa dia afaka miteraka an'i Afrika sy ny fiainana izay nofinofisintsika rehetra. Tsy misy zavatra tsy hain'i Andriamanitra atao loatra, andao samy hiala amin'ny tsy fitoviana isika ary hanangana alitara fivavahana ho an'ny firenen'i Liberia.

FIVAVAHANA VAVAKA 

1). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao noho ny famindram-ponao sy ny famindram-ponao nanohana ity firenena ity hatramin'ny fahaleovantena ka hatramin'izao - Fitomaniana. 3:22

2). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao nanome anay fandriam-pahalemana amin'ny fomba rehetra amin'ity firenena ity mandraka ankehitriny - 2Tesalonianina. 3:16

3). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka anao noho ny nandiso fanantenana ny fitaovan'ny ratsy fanahy amin'ny fahasoavana an'ity firenena ity amin'ny lafiny rehetra ka hatramin'izao - Joba. 5:12

4). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao nametraka ny fanakorontanana isaky ny andiany jiosy manohitra ny fitomboan'ny fiangonan'i Kristy ao amin'ity firenena ity - Matio. 16:18

5). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao tamin'ny fanetsiky ny Fanahy Masina nanerana ny halavan'ny fireneny sy ny sakany tamin'ity firenena ity, niafara amin'ny fitomboana sy fanitarana ny fiangonana - Asa. 2:47

6). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny olom-boafidy, manafaka ity Firenena ity amin'ny fandringanana tanteraka. - Genesisy. 18: 24-26

7). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, avoty ity firenena ity amin'ny fahefana rehetra te-hamongotra ny tanjony. - Hosea. 13:14

8). Ray ô amin'ny anaran'i Jesosy, alefaso ilay anjely mpamonjy anao hanafaka an'i Liberia amin'ny herin'ny fandringanana rehetra nalahatra taminy - 2 Mpanjaka. 19: 35, ny Salamo. 34: 7

9). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, vonjeo i Liberia amin'ny andiany rehetra misy any amin'ny helo mikendry ny handrava an'io firenena io. - 2kings. 19: 32-34

10). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, nanafaka io firenena io amin'ny fandrika fandringanana izay napetraky ny ratsy fanahy. - Zefania. 3:19

11). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, manafaingana ny famalianao ny fahavalon'ny fandriam-pahalemana sy ny fivoaran'ity firenena ity ary avelao ny olom-pirenena amin'ity firenena ity hamonjy amin'ny fanafihana rehetra an'ny ratsy fanahy - Salamo. 94: 1-2

12). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, hamaly soa an'izay rehetra manahiran-tsaina ny fandriampahalemana sy ny fivoaran'ity firenena ity toy ny mivavaka isika ankehitriny - 2 Tesalonianina. 1: 6

13). Dada, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny andiany rehetra hanohitra ny fitomboan'ny fitomboana sy ny fanitarana ny fiangonan'i Kristy ao Liberia ho famongorana maharitra - Matio. 21:42

14). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, avela ho tapitra ny faharatsian'ny ratsy fanahy amin'ity firenena ity na dia mivavaka aza isika izao - Salamo. 7: 9

15). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, ametrahanao ny hatezeranao amin'ireo mpamono olona tsy nahy tao amin'ity firenena ity, rehefa avy ny orana ianao, ny solifara ary ny tafio-drivotra mahatsiravina, ka izany dia manome fitsaharana maharitra ho an'ny olom-pirenena amin'ity firenena ity - Salamo. 7:11, Salamo11: 5-6

16). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra ny hanavotana an'i Liberia isika amin'ny herin'ny maizina mifanandrina amin'ny hoaviny - Efesiana. 6:12

17). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, afaho ny fitaovanao ny fahafatesana sy ny fandringanana amin'ireo demonia rehetra napetraky ny devoly mba hamongorana ny laharam-boninahitra amin'ity firenena ity - Salamo 7:13

18). Ray ô, amin'ny alàlan'i Jesosy, afaho ny famalianao ao amin'ny tobin'ny olon-dratsy ary avereno amin'ny laoniny ny voninahitra very ho lasa firenena. - Isaia 63: 4

19). Ray amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny làlan-java-dratsy rehetra ataon'ny ratsy fanahy amin'ity firenena ity ho lohany, ka hiafara amin'ity firenena ity - Salamo 7: 9-16

20). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra haingana isika amin'ny hery rehetra manohitra ny fitomboana sy ny fampandrosoana an'ity firenena ity - Mpitoriteny. 8:11

21). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra ny hiverenan'ny lanitra isika ho an'ny firenentsika Liberia. - Deoteronomia. 2: 3

22). Dada, amin'ny alan'ny zanak'ondry, dia mamotika ny hery rehetra mampirongatra sy feno fahasosorana manohitra ny fandrosoan'ny firenentsika Liberia. - Eksodosy 12:12

23). Ray amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra izahay hanokatra indray ny varavarana mihidy rehetra manohitra ny laharan'ny Liberia. - Apokalypsy 3: 8

24). Ray amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny fahendrena avy any ambony, mandrosoa ity firenena ity amin'ny lafiny rehetra ka hamerina ny fahamendrehany very izy. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Ry Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mandefasa fanampiana avy any ambony izahay izay hiafara amin'ny fandrosoana sy ny fampandrosoana ity firenena –Salamo. 127: 1-2

26). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangàna ary arovy ny ampahorina any Liberia, mba hahafahana mivoaka amin'ny firenena rehetra amin'ny tsy rariny ny tany. Salamo. 82: 3

27). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manongana ny fanjakan'ny fahamarinana sy ny tsy rariny any Liberia mba hahazoana antoka ny hoaviny. - Daniel. 2:21

28). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, ento ny ratsy fanahy rehetra amin'ity firenena ity ka hampiorina ny fiadanantsika maharitra. - Ohabolana. 11:21

29). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra ny fipetraky ny fahamarinana isika amin'ny raharaha rehetra amin'ity firenena ity, amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana sy fanambinana eo amin'ny tany. - Isaia 9: 7

30). Ray, amin'ny ra nalain'i Jesosy, manafaka an'i Liberia amin'ny karazana tsy fanarahan-dalàna rehetra, ka hamerina ny fahamendrehantsika ho firenena. -Mpitoriteny. 5: 8, Zakaria. 9: 11-12

31). Dada ô, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao hanjaka amin'ny fiadananao ny Libaninao, raha ampangininao ny mpanao ratsy rehetra eto amin'ity tany ity. - 2 Tesaloniana 3:16

32). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, omeo mpitarika ato amin'ity firenena ity izahay izay hampiditra ilay firenena ho any amin'ny tany hisian'ny fandriampahalemana sy fanambinana lehibe kokoa. - 1 Timoty 2: 2

33). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, omeo fitsaharana rehetra manodidina an'i Liberia ary avelao hitombo hatrany izany ary hampivoatra hatrany. - Salamo 122: 6-7

34). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, isika dia manimba ny endrika rehetra mikorontana ao amin'ity firenena ity, ka mampivoatra ny fitomboan-karena sy ny fampandrosoana. Salamo. 46:10

35). Dada ô, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao haorina eo ambonin'ity Liberia ity ny fanekem-pihavananao mirehitra, ka hampody azy ho fialonana amin'ireo firenena. Ianao.-Ezekiela. 34: 25-26

36).; Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny mpamonjy hitsangana ao amin'ny tany izay hamonjy ny ain'i Liberia amin'ny fandringanana - Obadia. 21

37). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, mandefasa mpitarika izahay manana fahaiza-manao ilaina sy mahatoky izay hitarika ity firenena ity hiala ny ala - Salamo 78:72

38). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia manendry lehilahy sy vehivavy nomena ny fahendren'Andriamanitra amin'ny toerana fahefana eto amin'ity firenena ity, ka mitondra an'ity firenena ity ho lalam-pihavanana sy fanambinana. 41: 38-44

39). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia tsy ny olona manana toerana voafidy ihany no maka ny fanjakany eto amin'ity firenena ity hatrany amin'ny toerany - Daniel. 4:17

40). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia manangana mpitarika hendry am-panahy eto amin'ity firenena ity amin'ny alàlan'ny tànana ny sakana manohitra ny fandriam-pahalemana sy ny fandrosoana amin'ity firenena ity dia hoesorina tsy ho ao amin'ny Mpitoriteny. 9: 14-16

41). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, tonga amin'ny fanoherana ny kolikoly any Liberia isika, ka mamerina ny tantaran'ity firenena ity - Efesiana. 5:11

42). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manafaka an'i Liberia amin'ny tànan'ny mpitondra mpanao kolikoly, ka hamerina ny voninahitr'ity firenena ity izany - Ohabolana. 28:15

43). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia manangana tafika maro izay mpitondra matahotra an'Andriamanitra ao amin'ity firenena ity, ka hamerina ny fahamendrehana ho firenena isika - Ohabolana 14:34

44). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny fahatahorana an'Andriamanitra hameno ny halavany sy ny sakany amin'ity firenena ity, ka hanesorana ny fahafaham-baraka sy fanaratsiana amin'ny firenentsika - Isaia. 32: 15-16

45). Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, mitodihaody amin'ny fahavalon'ity firenena ity, izay manakana ny fivoarana ara-toekarena sy fampandrosoana amin'ny maha-firenena antsika - Salamo. 7: 11, Ohabolana 29: 2

46). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, mamerina amin'ny laoniny ny toekarena amin'ity firenena ity ary avelao ho feno fihomehezana indray ity tany ity - Joela 2: 25-26

47). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia ajanony ny loza ara-toe-karena amin'ity firenena ity ka hamerenany ny voninahiny taloha - Ohabolana 3:16

48). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia mandrava io fahirano io firenena io, ka hampitsahatra ny korontana ara-politika hatrizay - Isaia. 43:19

49). Ray, tamin'ny anaran'i Jesosy, nanafaka ity firenena ity tamin'ny tratran'ny tsy fisian'ny asa amin'ny alàlan'ny fikomiana onjan'ny revolisiona indostrialy ao amin'ilay tany. — Sal. 144: 12-15

50). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia manangana mpitarika ara-politika eto amin'ity firenena ity izay hampiditra an'i Liberia ho lasa fanjakana vaovao - Isaia. 61: 4-5

51). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao hirehitra hatrany ny afon'ny fifohazana amin'ny alàlan'ny halavoana sy ny fofon'ity firenena ity, ka niteraka ny fitomboan'ny hery ambony noho ny fiangonana - Zakaria. 2: 5

52). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, ataovy ny fiangonana any Liberia ho fantsom-pifohazana manerana ireo firenena eto ambonin'ny tany - Salamo. 2: 8

53). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia avelao ny fahazotoan'ny Tompo hanohy ny fon'ny kristiana nanerana ity firenena ity, ka naka faritany bebe kokoa ho an'i Kristy tao amin'ilay tany izy.Jao.2: 17, Jaona. 4:29

54). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia mamadika ny fiangonana rehetra amin'ity firenena ity ho foiben'ny fifohazana, ka hanangana ny fanapahana ny olo-masina amin'ny tany - Mika. 4: 1-2

55). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia handringana ny hery rehetra milahatra nanohitra ny fitomboan'ny fiangonana tao Liberia, ka nitarika ny fitomboana sy ny fanitarana - Isaia. 42:14

56). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy. avelao ny fifidianana 2025 any Liberia ho malalaka sy marina ary avelao tsy hisy herisetra amin'ny fifidianana izany - Joba 34:29

57). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, dia miparitaka ny fandaharam-potoanan'ny demonia rehetra mba hanakorontanana ny fizotran'ny fifidianana amin'ny fifidianana ho avy any Liberia - Isaia 8: 9

58). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra izahay ny handrava ny fitaovana rehetra an'ny ratsy fanahy hanodikodina ny fifidianana 2025 tany Liberia-Joba 5:12

59). Dada, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao hisy hetsika maimaimpoana amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fifidianana 2025, ka hiantohana ny fandriampahalemana ao amin'ny tany - Ezekiela. 34:25

60). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohitra ny endriny rehetra amin'ny tsy fahampiana amin'ny fifidianana isika amin'ny fifidianana ho avy atsy Liberia, ka manohitra ny krizy aorian'ny fifidianana - Deoteronomia. 32: 4

 


Previous lahatsoratraFIVAVAKANA HO AN'NY ZANAKA ZAMBIA
Next lahatsoratraFIVAVAKANA HO AN'NY ZANAKA ZIMBABWE
Ny anarako dia Pasitera Ikechukwu Chinedum, izaho dia lehilahin'Andriamanitra, izay fatra-pitia ny hetsik'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa nomen'Andriamanitra hery sy fahasoavana hafahafa ny mpino tsirairay hanehoana ny herin'ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy tokony hisy Kristiana henjehin'ny devoly, manana ny fahefana hiaina sy handeha amin'ny fanapahana amin'ny alàlan'ny vavaka sy ny teny isika. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra, azonao atao ny mifandray amiko ao amin'ny chinedumadmob@gmail.com na Miresaka amiko amin'ny WhatsApp And Telegram amin'ny +2347032533703. Izaho koa dia tiako ny manasa anao hanatevin-daharana ny vondrona vavaka 24 ora mahery ao amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity raha te hiditra Ankehitriny, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Hotahian'andriamanitra anie ianao.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao

Mampiasa Akismet ity tranonkala ity mba hampihenana spam. Fantaro ny fomba amoahanao ny angona fanehoanao.