Vavaka manokana ho an'ny fahasoavana amin'ny fanambadiana sarotra

2
4513
Vavaka manokana ho an'ny fahasoavana amin'ny fanambadiana sarotra
Vavaka manokana ho an'ny fahasoavana amin'ny fanambadiana sarotra

Efa sendra olana be dia be ve ianao, hanjary fahasosorana, mangidy sy fanaintainana tsy maintsy iaretanao mandritra izany fotoana izany, sa tsy izany? Raha toa mafy dia mafy tokoa ny trauma eo amin'ny fifandraisana mahazatra, hatraiza ny fahasalaman'ny tsirairay amin'ny fanambadiana sarotra? Ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy hiara-hiaina amin'ny fiainana dia azo antoka fa fanambadiana sy fanelingelenana. Hisy fihomehezana be dia be, tsiky, ary azo antoka fa mitomany koa.

Ny zava-dehibe iray tokony ho fantatsika dia ny hoe na fotsy ny lanitra aza, dia misy rahona maizina foana izay hanelingelina ny maha-tokana ny lanitra fotsy. Midika fotsiny izany fa tsy misy ny fanambadiana izay tsy misy fanamby. Saingy, raha misy olana sy zava-mahatsiravina mitranga ao amin'ny fanambadiana, dia tsy tokony hialantsika amin'ny fifandraisana ny tahotra ny fiainantsika. Tsy milaza izahay fa tsara kokoa ny mijanona ary avelao ny fifamonoana misy poizina hamono antsika, izay lazaiko dia ny tokony hampiasantsika ny fitaovam-piadiana ananantsika ady izay ny vavaka. Androany isika dia hanao vavaka manokana ho an'ny fahasoavana amin'ny fanambadiana sarotra. Rehefa ampiarahanao am-pinoana ity vavaka ataonao ity, ny tànan'ny Andriamanitra dia hitoetra eo amin'ny fanambadianareo, ary ny rivo-mahery rehetra dia ho tony amin'ny anaran'i Jesoa Kristy.

Matetika isika rehefa miatrika fanamby dia mety Andriamanitra mihitsy no manandrana mampianatra antsika zavatra amin'ny toe-javatra sarotra, noho izany dia ilaina ny mivavaka mandrakariva mba tsy ho diso anjara amin'ilay lesona tian'Andriamanitra hianarantsika avy amin'izany. Tadidio fa rehefa nitondra ny Isiraelita nivoaka avy tany Egypta Andriamanitra dia nitondra azy ireo nankany an'efitra izay tsy nisy sakafo ary nanome azy ireo mana mana. Andriamanitra dia nanao izany mba hampianarana ny vahoaka Isiraely faharetana, fikirizana ary fanetren-tena. Ka amin'ny lafiny ratsy rehetra, na dia miezaka manalavitra haingana ny toe-javatra sarotra aza isika, dia zava-dehibe ny tsy hahadinoantsika ilay lesona tafiditra ao.

Ka isaky ny manao fanambadiana sarotra be izahay ary toa efa mandresy amin'ny ady ny devoly ary ilay paradisa tsara tarehy teo an-tokantranontsika dia nivadika ho helo velona. Tsy misy fotoana tsara kokoa hivavahana amin'Andriamanitra noho io fotoana io. Angamba ianao te hivavaka fa tsy ampy ny teny na tsy fantatrao akory izay tokony holazaina amin'ny vavaka. Jereo tsara eto ambany ny sasany amin'ireo vavaka ataonao manokana izay tokony holazainao;

Vavaka manokana ho an'ny fanambadiako

Ry Ray Tompo ô, mitondra ny fahasarotana tsy tapaka aho amin'ny fanambadiako aminao, esorinao tsikelikely ny fiadanako sy ny fahasambarako. Tsy afaka mifantoka amin'ny zavatra intsony aho, potiky ny tokantranoko tsy milamina ny fiainako. Niezaka ny zava-drehetra araka izay vitako aho mba hanampiana amin'ny famonjena ahy ao an-tranoko, saingy tsy misy na inona na inona mandeha. Efa mpanolotsaina mpivady isan-karazany aho saingy toa tsy manana ny vahaolana amin'ny olan'ny fianakaviako izy ireo. Tompo ô, miaraka am-po mahery aho ny zava-misy amin'ny fanambadiako aminao, mangataka aminao aho fa hiresaka fiadanana amin'izany. Ajanony ny tafiodrivotra ao an-tranoko hitsahatra amin'ny herinao amin'ny anaran'i Jesosy.

Ry Tompo any an-danitra, tamim-pangirifiriana no nahatongavako anao, feno fahasosorana izao ny fankahalana ao an-tranoko. Ny fandriam-pahalemana sy filaminana milamina taloha dia nanjary zavatra taloha. Ny fiainako manontolo dia mikorontana io olana io ao an-trano, Tompo ô, mifona aminao aho, azafady amin'ny famindram-ponao, esory ny zava-manahirana rehetra ao an-tranoko. Hoy ny soratra masina, rehefa mamerina ny fahababoana any Ziona ny Tompo dia nitovy tamintsika ny nofinofy. Tompo ô, noho ny famindram-ponao, mangataka aminao aho mba hamerenanao amiko ny fiadanan'ny tranoko, mangataka aho amin'ny famindram-ponao fa mampifaly ahy indray.

Ry Mpanjakan'ny lanitra, mangataka aminao aho mba hamorona fo vaovao ao aminay, Andriamanitra ô, omeo anay ny fahasoavana mba hizaha sy hamantarana hoe nanao ahoana ny fahadisoana nataontsika satria tsy mbola nanomboka ny fifanarahana. Ampio izahay hamantatra ireo karazan-kery ampiasahin'i Losifera hamelezana anay. Ampio izahay hanao fanitsiana izay hanamafy ny toe-javatra ao an-tranonay.

Tompo ô, mangataka aminao aho fa omenao fahendrena aho hahafantatra hoe rahoviana no mihetsika sy hihetsika. Omeo tombontsoa aho ny hilamina foana rehefa mila aho, ny fahasoavana hahalala hoe rahoviana sy ny fomba hitenenana ary ny fotoana mety ho. Miangavy anao aho mba hitarika ny foko sy ny molotrao fa ny eritreritra izay ho avy avy ao am-poko dia ho masina ary ny teniko dia ho masina ary mankasitraka anao Tompo.

Tompo ô, tsy tiako ny devoly haka ny Fipetrahana feno ny tokantranoko, mifehy ny raharaha ao an-tranoko aho. Izaho dia miteny amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra amin'ny toe-java-manahirana sarotra amin'ny fanambadiako, an'ity Tompo ity fanambadiana ity, noho izany, tsy misy ratsy, drafitra na tetiky ny devoly no tokony handresy. Ataoko tsy mahazo aina ny tokantranoko mba hitoeran'ny devoly, manapa-kevitra aho fa ny afon'Andriamanitra Tsitoha dia ho tonga amin'ny fanambadiako ary hampody ny tranoko ho fatana fandoroana ho an'ny devoly izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia rava ny fikasan'ny devoly handrava ny tokantranoko, satria ny Baiboly dia milaza izay nifanambatry ny Tompo tsy avela hisy hisaraka. Amin'ny anarana izay ambonin'ireo anarana hafa rehetra, dia manapa-kevitra aho fa tsy hamaly ny fanambadiako ny devoly.

Ray Tompo ô, mangataka aminao aho mba hanampianao ny mpiara-miasa amiko hahatakatra ahy foana rehefa miteny aho, mangataka fahasoavana ho azy hahafantatra ahy aho rehefa azoko tsara ny hahafantaran'izy ireo ahy. Mangataka ny fitiavana vaovao aho, ny fitiavana izay tsy mihoatra ny lesoka sy ny lesoka, ny karazana fitiavana izay manaitra ny fonay tamin'ny fotoana nihaonanay voalohany, mangataka amin'Andriamanitra aho hamerina izany ao amin'ny fanambadianay.

Ary ampio izahay hiatrika ny toe-javatra rehetra mety hitranga. Na tsy ampy vola izany, omeo anay fahasoavana hiaritra mandra-pahatongan'ny vola. Omeo tombontsoa izahay hiantehitra fotsiny amin'ny teninao izay milaza fa Andriamanitro dia hanome ny zavatra ilaiko rehetra araka ny hareny amin'ny Voninahitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Tompo ô, omeo anay ny fahasoavana hitantana ny toe-javatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo ô, amin'ny faran'ny fivahinianantsika eto an-tany, ampio izahay hiara-manjaka aminao any an-danitra, aza avela handringana ny tranonao avo izahay miaraka amin'ny toe-javatra misy ao an-tranoko, amin'ny anaran'i Jesosy.

dokam-barotra

Fanontaniana 2

  1. Azafady, mivavaha ho an'ny zanako manambady izay manana fahazarana maro ary manimba ny fiainany amin'ireo namana sy vehivavy mifoka sigara sy misotro ary manao vehivavy. Miandry ny vadiny ary tena mampalahelo ary tsy mitandrina tsara. Tena faly izahay.Mivavaka mivavaka betsaka fa toa tsy misy manova azy. Tsy ekeny ny zavatra tsy mety nataony ary tsy takany izany. Mba ampio izahay .Ianao mivavaka am-pahatsorana. Ampio izy.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao