10 Foto-bavaka alohan'ny fandinihana Baiboly

0
4811
10 Foto-bavaka alohan'ny fandinihana Baiboly

Salamo 119: 18: Sokafy ny masoko hahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalànanao.

Mety hanontany tena ianao hoe inona no maha-zava-dehibe ny manao vavaka alohan'ny hianarana Baiboly.

INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA IZAO ARY MBOLA VE ARA-BALANA?

Eny, zava-dehibe ny mahafantatra fa ny soratra dia tsy nosoratana tamin'ny fahalalana ny olona mety maty. Nosoratan'ny olona izay nanentana aingam-panahy ny fanahy mahavelon'Andriamanitra, noho izany, misy zavatra ao amin'ny Baiboly tsy ahafahan'ny nofo sy ny ra manambara an'izany afa-tsy amin'ny fanahin'Andriamanitra.

Misy olona an'arivony izay mandalina ny Baiboly miorina amin'ny fahalalany eto an-tany ary ny vokatr'izany dia lapan'ny fanatanjahantena, olona diso izay diso ny tenin'Andriamanitra. Ny fandikana diso ny soratra masina dia hitranga rehefa avy adika ny fampiasana ny fahalalana eto an-tany ny soratra masina.

Ataovy fantaro tsara fa ny devoly dia maniry ny hikorontan-tsaina antsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha niezaka naka fanahy an'i Jesosy ny devoly, naka andininy avy ao amin'ny soratra masina ny devoly mba hizaha toetra an'i Jesosy. Nilaza tamin'i Kristy izy mba hitsambikina avy amin'ny Cliff satria nandidy ny Baiboly fa ny anjelin'ny Tompo dia hitondra an'i Kristy eo an-tanany mba tsy handrindrany ny vavany amin'ny vato. Ho famonjena ny famonjena antsika raha tsy nanana fahatakarana tsara ny soratra masina i Kristy.

Tsy misy singa hafa manome fahalalana tsara kokoa ny lehilahy iray amin'ny tenin'Andriamanitra afa-tsy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Mety ho gaga ianao fa be dia be ny Kristianina izay manao ny marina fotsiny satria diso ny zavatra nandidian'ny soratra masina. Tahaka ny olona mitory fa tsara ny alikaola satria nahita ampahany amin'ny Baiboly milaza fa Kristy dia manova ny rano ho divay, noho izany dia mitory ny olona izy ireo fa tsy mifanohitra amin'ny fisotroana toaka Andriamanitra.

Ho an'ny olona iray miaina fiainana masina, ny fitsipika rehetra dia voarakitra ao amin'ny soratra masina, fa ahoana no fomba hamoahan'ny olona ny zava-miafina ao ambadik'ireny fitsipika ireny nefa tsy misy fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ary ahoana no hahafantaran'ny olona ny tenin'Andriamanitra raha tsy tonga ny fanahin'ny fahamarinana izay fanahin'Andriamanitra? Raha tsy misy ny fanahin'Andriamanitra, ny Baiboly dia tsy misy boky hafa. Zava-dehibe àry ny vavaka ataontsika alohan'ny hianarana Baiboly.

Raha toa ianao ka mirehareha ny fanananao fahalalana ny soratra masina amin'ny alàlan'ny famakiana ny Baiboly fotsiny sy ny hanomezanao azy ny fandikana azy manokana dia mieritreritra aho fa tsy nanomboka nianatra ny soratra masina ianao. Amin'ny manaraka te-handalina ny soratra masina ireto ireto no atao amin'ireto vavaka manaraka ireto:

VAVAKA

• Ry Tompo Andriamanitra, manandratra anao izahay ho amin'ny fahasoavana iray hafa nomenao anay hianaranao eo am-pototranao indray, avelao ny Tompo hankalaza ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Jesoa Tompo, raha mandinika ny teninao izahay, mangataka ny fisian'ny Fanahy Masinao, mangataka izahay mba handikana ny zava-miafina amin'ny anaran'i Jesoa ny fanahinao Masina.
• Ry Tompo Ray ô, tsy tompon'ny fisafotofotoana ianao, mangataka aminao izahay mba tsy hampifangaro anay amin'ny olana iray mandritra ny fandalinana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ray any an-danitra, mandà ny fandalinana ny soratra masina toy ny boky boky izahay, mangataka aminao ny fanahinao masina hanome anay fahatakarana tsara kokoa ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Jesosy Tompo, ny fototry ny fiaraha-miangona eto anio dia ny mianatra, mangataka izahay amin'ny herinao hanampy anao hahatakatra bebe kokoa ny fahamarinanao amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Jesoa Tompo, apetrakay eo anoloanao ny fonay sy ny sainay, mangataka izahay mba hameno anay amin'ny fanahinao masina sy ny herinao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza ampitahorina amin'ny tenin'i Jesosy ny teninao.

• Ry Tompo Andriamanitra, tsy ekenay ny hampiroborobo ny foto-pinoana, mangataka aminao izahay hanome anao fahalalana marina sy fahatakarana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Ray any An-danitra, manohitra ny herin'ny nofo rehetra izay mety te hanome dikany ny teninao isika, manohitra izany amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Jesoa Tompo, manapa-kevitra izahay fa amin'ny herinao no hanomezanao ny fahafahana amin'ny babo amin'ny fandalinana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy.

• Mivavaka izahay fa ny famindram-ponao dia hanavotra fanahy very amin'ny alàlan'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Jesoa Tompo, noho io hatsaram-pianarana io, mivavaka izahay mba hanasitranana ny marary, hoy ny voalazan'ny soratra masina, nandefa ny teninao ianao ary manasitrana ny aretiny, Tompo anie hisy fanasitranana fa ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Jesoa Tompo, mangataka izahay, amin'ny alàlan'ny famindram-ponao, ampahafantaro anay ny marina amin'ny alàlan'ny teninao, ny fahamarinana izay hanafaka anay amin'ny fantsom-pahotana, mangataka aminao izahay mba hanehoanao aminay amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Jesosy Tompo ô, mangataka fanambarana lalindalina kokoa momba anao izahay. Nilaza ny Apôstôly Paoly fa mety hahafantatra azy sy ny herin'ny nitsanganany tamin'ny maty aho. Ry Jesosy Tompo ô, ampio izahay hahafantatra bebe kokoa momba anao amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Jesoa Tompo, ny teninao dia manome fampiononana ho an'ny fo torotoro, mangataka izahay amin'ny fandalinana ny teninao dia hanasitrana ny fanaintainana rehetra sy ny ratra amin'ny fo amin'ny anaran'i Jesosy ianao.

• Miantehitra amin'ny fahendrenao fotsiny izahay, miankina amin'ny fahatakaranao fotsiny, miankina amin'ny fahalalanao fotsiny izahay, mangataka aminao izahay mba hampianatra anay ny tenanao amin'ny anaran'i Jesosy.

• Mivavaka izahay mba hanampy anao izahay tsy handinika irery ny teninao fotsiny, fa homenao fahasoavana hanaraka izany izahay mba hitarika ny anjarantsika amin'ny fahendrena amin'ny anaran'i Jesosy.

• Tompoko amin'ny farany, aza avela hitsangana hamely anay eo amin'ny seza fiandrianan'ny fitsarana izany teny izany, fa avelao hovonjena amin'ny anaran'i Jesosy isika.

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao