Vavaka fangatahana milamina sy fiononana

3
1630
Vavaka fangatahana milamina sy fiononana

Very hevitra ve ny fonao? Mahatsapa ve ny toe-javatra manodidina anao fa manilika azy tsikelikely? Manana vaovao tsara ho anao aho, nampanantena Andriamanitra fa hanome fiadanam-po amin'ny saintsika manahirana. Ny vavaka fitoniana sy ny fampiononana dia hampitoetra ny fiadanan'Andriamanitra ao am-ponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay voalaza ao amin'ny bokin'i Jaona 16:33 dia efa nolazaiko taminao izany, mba hanananao fiadanana amiko. Eto amin'ity tontolo ity, dia hanana olana ianao. Fa mba mahazoa fo! Izaho efa naharesy an'izao tontolo izao. Rehefa ampijaliana mafy ny fanahintsika dia misy ilana ny fiadanan'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny fiainantsika. Raha ny amin'i Kristy Jesosy dia tsy mandika ho azy ny fandriampahalemana. Tsarovy ny tantaran'ireo Apôstôly izay teo an-tsambo niaraka tamin'i Jesosy kanefa mbola tratry ny tafio-drivotra mahery izy ireo. Nipetraka teo amin'ny zoron-tsambo i Kristy ary natory tanteraka fa nahatsapa ny zavatra manodidina azy, ary na izany aza dia saika hivadika ho any anaty lalina ilay sambo noho ny oram-be nivatravatra.

Niezaka nanenjika izay rehetra azony natao ny Apôstôly fa tsy nisy vokany izany, rehefa tsy nisy ny fanantenana, dia tsaroan'izy ireo fa ny mpamonjy dia tao anaty sambo niaraka tamin'izy ireo, mandra-pamoha an'i Kristy tamin'ny torimasony ary niresaka tamin'ny tafio-drivotra izy izay nanana fiadanana ry zareo. Mitovitovy amin'ny fiainantsika manokana, maro amintsika no ao amin'i Kristy nefa miady irery isika, mitsoaka miaraka amin'ny halehiben'ny olantsika ary manadino isika fa misy lehilahy iray antsoina hoe Kristy afaka miteny fandriampahalemana eo amin'ny fiainantsika. Tsy mandra-panasa an'i Kristy, izay rehetra hataony dia mipetraka ary mijery antsika miady irery amin'ny tenantsika irery. Mila mahatsiaro fa nampanantena i Kristy fa hanome fiadanam-po amin'ny saintsika manahirana, hoy ny teniny; ny fiadanako no nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao aminareo. Firy amintsika no niady irery? Maninona no miady irery rehefa afaka manafina ao ambadiky ny hazo fijaliana isika mandra-piadanantsika. Tsy hahita fiononana isika raha tsy rehefa miverina amin'ny fiadanana. Miara-miasa am-pilaminana ny fampiononana, na aiza na aiza tsy hisian'ny fandriam-pahalemana dia lasa lavitra ny fampiononana.

Mila matoky an'Andriamanitra ampy isika mba hamela ny zava-tsarotra iainanay eo am-pelatanany ary nampanantena izy fa hanome fiononana ho antsika ary hamerina ny fandriam-pahalemana amin'ny saina manelingelina.
Jereo eto ambany ny lisitry ny vavaka momba ny vavaka fandriampahalemana ary ny fampiononana hita ao fahatoniana ho mafy ny toe-javatra iainantsika.

VAVAKA

• Ry Jesosy Tompo, taminao fo mahery aho, mitebiteby aminao ny aiko amin'ny olana manodidina ahy. Reraka aho ary ory, miaina toy ny hany izaho eto amin'ity tontolo ity tsy misy fanampiana. Ry Jesosy Tompo ô, mangataka aminao aho mba hanome fiadanana amin'ny fanahiko amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Tompo Andriamanitra ô, mangataka aminao aho mba hampianatra anay ny fomba hanananao finoana na dia mangina aza aho. Eritreritra an-tapitrisany no lasa ao an-tsaiko isan'andro miaraka amin'ny toe-javatra misy azy ankehitriny, very ny tenako, Andriamanitra ô, ampio aho mba tsy ho very ny finoako ny anaran'i Jesosy.

• Ry Andriamanitra Andriamanitra, milaza ny Baiboly fa manome hery ny olony ny Tompo; ny Tompo mitahy ny olony amin'ny fiadanana. Ny teniko dia milaza ny fiadanan'ny saiko ho lasa amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiadanan'ny Tompo izay manafoana ny fijaliana sy ny fanaintainana, dia manasa izany amin'ny fiainako aho amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Ray any an-danitra, miresaka ny fihavanana amin'ny toe-javatra sarotra rehetra amin'ny fiainako aho, mangataka aho mba hahazoana fampiononana avy amin'ilay Andriamanitra Mahery Indrindra izay hanome endrika fahatoniana ao amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Rain'ny famindrampo, mangataka aminao aho mba hitsangana ary hanome fiadanan-tsaina ho an'ny fanahiko ato anatiko. Omeo hazavana ao amin'ny haizin'ny fiainako, mangataka ny hazavanao manazava izay hitarika tongotra mankany amin'ny ampahany amin'ny fandriam-pahalemana aho, ny Tompo dia nametraka izany hazavana izany amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
• Ry Jesoa Tompo, ny fahafatesanao sy ny fitsangananao amin'ny maty dia nitondra fiadanam-po sy fiononana ho an'ny fiainana manahirana anay. Hiditra amin'ny fanekenao ny fahafatesanao sy ny fitsangananao amin'ny maty aho ary miresaka ny fandriam-pahalemana amin'ny toe-javatra rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Jesosy Tompo ô, manasa anao ho tonga aho hiandraikitra ny fiainako, manasa anao aho ho tonga hitantana tanteraka ny zava-misy amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Tompo Andriamanitra, manimba ny tetika rehetra sy drafitry ny fahavalo aho mba hamorona olana tsy misy farany eo amin'ny fiainako. Nopotehiko ny teti-kevitr'izy ireo rehetra mba handreraka mafy amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Baiboly milaza fa Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, fanampiana ankehitriny amin'ny fotoan'ny filàna, mangataka fanampiana aminao aho, mitady ny fialofana ho anao ilay Iray Masin'ny Isiraely, hampionona ny fanahiko amin'ny anaran'i Jesosy.

• Tonga amin'ny fanoherana ny fanaintainana rehetra sy ny hirifiriko eo amin'ny fiainako aho, mitosika azy ireo ary mamakivaky azy eo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary. Miresaka amin'ny hatsaram-panahy amin'ny anaran'i Jesosy aho, ny olana rehetra mandrahona amin'ny fandriam-pahalemana amin'ny ràn'i Jesosy. Nopotehiko ny anaran'i Jesosy rehetra.

• Ry Tompo Andriamanitra, manolo ny olana rehetra, ny fanaintainana rehetra, ny korontana rehetra amin'ny fiainako aho, hosoloana ireo fitahiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ry Tompo Andriamanitra, noho io antony io, mivavaka aho ny handefasananao ny Fanahy Masina ho mpampanantena anao, amin'ny alàlan'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Tompo Andriamanitra, mangataka ny famindram-ponao amin'ny fiainan'ny lehilahy sy ny vehivavy izay voatafika mafy amin'ny toe-javatra mampidi-doza, mangataka izahay mba hampionona azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lehilahy sy vehivavy rehetra very zavatra na olona sarobidy amin'ny fiainany dia mangataka aminao izahay mba hamindranao fo sy hampionona ny fanahiny amin'ny anaran'i Jesosy.

• Ry Tompo Tompo ô, mangataka aho mba hikoriana ny fifaliana sy ny fifaliana amin'ny fiainako manomboka izao sy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy.

dokam-barotra

Fanontaniana 3

  1. Iaveh no nahitanay an'i Sharlene Mae D.Ayson sy Alejo A
    Ebana Jr.magkabalik na sa relasyun namu 9 taona an-taonany, ary i Ian Calacat manafika sy ny famerenam-bava sy ny famerenany sy ny famerenam-bolan'i Sharlene Mae D.Ayson sy Alejo.A.Ebana Jr jesuy Amena

  2. Miderà an'Andriamanitra, I Margaret avy any Kenya ianao. Efa nitahy ahy tamin'ny fiainam-bavako ianao. Ny fitarihan'ny vavaka dia nahasoa ho an'ny fiainana andavan'andro. Ilay lehilahin'Andriamanitra dia tsaroako ny fianakaviako izay tsy dia avadiko tsara dia noho ny vokatry ny homamiadan'ny atiny ary ny mamako dia hatao MRI ny talata ho an'ny aretin'ny vavony be loatra ary 74 taona izy. Efa tratry ny fotoana ela ihany koa ny marary saina. Tsarovy amin'ny vavaka momba ny fidiran'ny Tompo izahay. Hotahian'andriamanitra anie ianao.
    Rgds
    Margaret

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao