Vavaka maraina ho an'ny fahagagana ara-bola

2
2569

Androany isika dia hiatrika ny vavaka maraina amin'ny fahagagana ara-bola. Fa maninona no zava-dehibe ny mitady an'Andriamanitra amin'ny maraina a fahagagana ara-bola. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra vao maraina isika dia haverina indray ny finoantsika azy ary azontsika atao ny manasa azy hiditra amin'ny raharaham-barotra ankehitriny. Vantany vao nasaina Andriamanitra, dia manomboka mahita ny fisehon'ny tanany amin'ny raharaham-piainantsika isika. Tsy mahagaga raha nilaza ny mpanao salamo hoe: Andriamanitra ô, Andriamanitro ianao; Hitady anao mialoha aho. Zava-dehibe tokoa ny mitady an'Andriamanitra vao maraina.

Vavaka maraina ho an'ny Fahagagana ara-bola dia hahita antsika miresaka amin'Andriamanitra ny fomba itiavantsika ny volavolan-kevitsika anio. Misy tsodrano mifamatotra isan'andro, ny vavaka maraina ho an'ny fahagagana ara-bola dia hanampy antsika hiditra amin'ny fitahiana amin'ny andro vaovao. Tsy misy zavatra tsy vitan'ny vavaka, io trosa naloanao nandritra ny fotoana ela io, Andriamanitra dia afaka mandamina izany anio, ny hany mila ataonao dia ny mangataka fahagagana ara-bola. Hoy ny soratra masina: ambarao zavatra, dia ho mafy orina. Tsy maintsy mianatra mamolavola ny androntsika isa-maraina isika. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra isika mba hanao fahagagana ara-bola amin'ny maraina alohan'ny handehanana miasa, dia manokatra ny fitahian'ny andro ho antsika izany.

Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, rehefa manomboka mampiasa ity torolàlana vavaka ity isan'andro ianao alohan'ny hiainganao raharaham-barotra, Andriamanitra anie hanohy hamaha anao ny fitahian'ny andro amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahefana sy ny fanapahana rehetra mety te hisakana anao, ny hery rehetra mety hanakorontana ny ezaka ataonao, mivavaka aho mba ho tonga amin'izy ireo ny afon'ny Fanahy Masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny fiainantsika mpino dia tsy maintsy takatsika ny fahombiazan'ny vavaka maraina, indrindra amin'ny fahagagana ara-bola. Milaza ny soratra masina fa mahita an’Andriamanitra isika rehefa hita izy. Tokony hiantso azy isika rehefa akaiky izy.

Ireo ivom-bavaka

Jesosy Tompo ô, misaotra anao aho tamin'ny nanomezanao ny fahasoavana ho vavolombelona amin'ny andro iray hafa izay nataonao. Misaotra anao aho satria ny fitsimbinana ny fiainako hahita ity andro ity dia midika fa manana drafitra ho ahy ianao. Asandratro ny anaranao masina satria Andriamanitra, Ray ô, raiso ny fisaorako amin'ny anaran'i Jesosy.

Jesosy Tompo ô, rehefa hivoaka amin'ity andro vaovao ity aho dia mivavaka mba homba ahy ny fahasoavanao. Ny soratra masina dia milaza fa, rehefa nandao an'i Egypte i Isreal, ny fianakavian'i Jakôba tamin'ny olona tsy fiteny hafahafa, i Joda no fitoerany masina ary i Isreal no fanjakany, nahita izany ny ranomasina ka nandositra, dia natosika hiverina i Jordania. Nitsambikina toy ny ondrilahy ny tendrombohitra, ary ny havoana tahaka ny zanak'ondry. Tompo ô, ny ranomasina nahita ny herinao, Jordania nahita ny voninahitrao, ny tendrombohitra sy ny havoana kely nahatsapa ny fanatrehanao; izany no antony nialan'izy ireo. Jehovah, rehefa mivoaka aho anio, dia manoratra aho fa ny voninahitrao no hiaraka amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny endrika tsy azo tanterahina rehetra, ny vato goavambe na ny vato mahatafintohina rehetra eo am-pandrosoana mandroso anio, dia manapa-kevitra aho fa ny afon'ny Avo indrindra dia hiditra amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.

Jesosy Tompo, noho izany, dia voasoratra fa hotahina aho rehefa miditra ary hotahina rehefa mivoaka. Mamaky ny fitahian'ity andro ity amin'ny herinao aho. Mandidy aho fa amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny fitahian'ny anio dia navotsotra ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, ny soratra masina koa dia milaza fa ny fitahian'ny Tompo dia mitondra harena nefa tsy manampy alahelo. Mandidy aho fa ny fitahianao ny fitahianao dia ho ahy anio amin'ny anaran'i Jesosy.

Ray any an-danitra, izay rehetra ametrahako ny tanako anio dia hambinina. Manambara aho anio fa ny fanosoran'ny fanambinana no tonga amiko. Izay rehetra nanandramako taloha sy niainako tsy fahombiazana dia manome didy aho fa azo atao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soratra masina dia milaza fa ny fon'ny olona sy ny mpanjaka dia eo am-pelatanan'ny Tompo, ary mitarika azy toy ny onjan'ny rano izy. Tompo ô, asio lehilahy iray hitso-drano ahy anio. Avelao hiaraka amiko ny fankasitrahanao anio, raha mahita ahy ny olona, ​​avelao izy hitahy ahy amin'ny hareny.

Fa voasoratra hoe: Isaorana anie ny Tompo, Izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro, dia Andriamanitry ny famonjena antsika! Mandray ny fitahian'ny anio amin'ny anaran'i Jesosy aho. Mandidy ny fandrosoana ara-bola aho anio. Mandidy fahagagana ara-bola amin'ny anaran'i Jesosy aho. Tompo ô, na dia any amin'ny toerana tsy andrasako fitahiana aza, dia ataon'ny ray mba hitahian'ny lehilahy ahy. Manokatra ny vavahadin'ny harena aho anio. Mandidy aho fa ny anjely miandraikitra ny harena dia hiaraka amiko anio, izay rehetra ametrahako ny tanako anio dia hamoa amin'ny anaran'i Jesosy.

Hoy ny baiboly hoe maneke an 'Andriamanitra ary mihavana aminy; Amin'izany fomba izany no hahatongavanao fanambinana. ” Jesosy Tompo ô, amin'ny hivoahako anio, dia manolotra ny tenako aminao aho. Mivavaka aho mba hotarihinao ny lalako; ianao no hitarika ny làlako. Milamina fihavanana aminao aho, Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba handefasanao fanambinana anio, amin'ny anaran'i Jesosy. Ray ianao no namorona ny zava-drehetra, ianao no Andriamanitry ny fanambinana, manapa-kevitra aho fa hitahy ahy be dia be amin'ny anaran'i Jesosy ianao.

Ray Tompo ô, avelao aho hihaona amin'ny fanambinana araky ny fandehanako anio. Nilaza ianao fa ny voninahitr'ity farany ity dia hihoatra ny voalohany. Tsy miraharaha ireo fitahiana sy fanambinana nomenao ahy aho omaly. Miahiahy bebe kokoa ilay homenao ahy anio aho. Satria mijoro amin'ny fampanantenan'ny teninao aho fa ny voninahitr'ity farany dia hihoatra ny voalohany, midika izany fa tsy hahalala zavatra tsara kokoa aho omaly. Mandidy ny ampahany amin'ny fitahiana lehibe horaisiko anio amin'ny anaran'i Jesosy aho. Raha handeha hody aho amin'ny alina, dia aoka ny hira fiderana ny anaranao masina no ho hirako.
Amen.

dokam-barotra

Fanontaniana 2

  1. PIDO POR FAVOR OREN POR MY MI ESPOSO NELSON GONZALEZ PARA QUE MI DIOS DEL CIELO EN EL NOMBRE DE SU HIJO JESUCRISTO Y SU SANTISIMA MADRE LA VIRGEN MARIA NOS SANE Y LIBERE DE TODO ESPIRITU DE DEUDAS DE RUINA Y queuman $ 86 tapitrisa ny vola azo avy amin'ny famatsiam-bola sy ny vidin'ny vola ilaina amin'ny famerenam-bola tsy voavidim-bola. Necesito un milagro grande y hermoso de MI SEÑOR DEL CIELO para poder pagar todas estas deudas y ser fanambolo y bendecidos y nunca mas en la vida tener que pedir prestado.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao