Teboka vavaka hanoherana ny sakafo ratsy

0
1888

 

Androany isika dia hiatrika teboka vavaka amin'ny sakafo ratsy. Samy hafa ny endrik'ity torolàlana am-bavaka ity. Hifantoka amin'ilay sakafo misy poizina izay nalaintsika tsy nahalala izy izay misy fiantraikany amin'ny fahasalamantsika ankehitriny. Ary hifantoka amin'ny sakafo ratsy hohanintsika amin'ny nofy izay misy fiatraikany amin'ny fitombon'ny fiainantsika koa isika. Mandritra izany fotoana izany dia tsy ho adinontsika ny mivavaka amin'ny sakafo ratsy fanaontsika mba hanalavirana ny fizokiantsika. 

Andao haka andinin-tsoratra masina ao amin'ny soratra masina. Ny olana nanjo an'i Esao dia tsy nanomboka tamin'ny andro nanalan'i Jakôba ny tso-dranon'i Isaka. Nanomboka nanana olana i Esao tamin'ny andro nangalàny hanina ratsy tamin'i Jakôba mba hamonoana ny hanoanany, fa izy kosa nivarotra ny fizokiany tamin'io andro io. 

Amin'ny ankapobeny, ny sakafo lanintsika dia mamaritra ny halehiben'ny fiainantsika. Ho an'ireo olona mihinana amin'ny nofy. Asan'ny fahavalo ny manisy ratsy anao. Nanoro hevitra sy nivavaka ho an'ireo olona izay nanana olana ara-pahasalamana mafy aho taorian'ny fihinana tao anaty nofy. Raha tsy mihinana sakafo ara-nofo vao voapoizina ianao; afaka mihinana poizina amin'ny sakafo ianao, na dia matory aza izany. Ary misy ny olona maty antoka ny fiainany rehefa avy nandany sakafo ratsy. 

Na inona na inona sokajy misy anao, ny herin'Andriamanitra dia hanafaka anao anio amin'ny anaran'i Jesosy. 

Teboka amin'ny vavaka:

 • Ray Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fiainana mahafinaritra nomenao ahy hijoro ho vavolombelona andro lehibe toy izao. Avelao hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao. Tompoko, milaza ny Baiboly fa tsy afaka ao anaty ota isika ary mangataka fahasoavana ho be. Mivavaka aho mba hamela ahy amin'ny fomba rehetra tsy nahitako ny voninahitrao. Ny soratra masina dia milaza fa izay manafina ny fahotany dia tsy hambinina, fa izay miaiky heloka kosa dia hahazo famindram-po. Mivavaka aho fa noho ny ra izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary, dia manasa ny fahotako tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy ianao. 
 • Ny voa ratsy rehetra izay nambolena tato anatiko vokatry ny fahotana teo amin'ny fiainako dia may amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra fa ny hazo rehetra izay tsy nambolen'i dada dia hongotana, ianareo voa ratsy rehetra amin'ny fiainako, dia may amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Ray Tompo ô, manapaka amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho, izay sakafo ratsy rehetra noraisiko tamin'ny torimasako izay misy fiantraikany amin'ny fiainako eo amin'ny tontolo tena izy, dia ataoko mandre anao anio amin'ny anaran'i Jesosy Ny sakafo demonia rehetra laniko amin'ny torimasako izay misy fiatraikany amin'ny fitomboako ara-panahy dia omeko tsy manan-kery ianao anio amin'ny fahefan'ny lanitra. 
 •  Ry Andriamanitra Andriamanitra ô, avy hamely ny zava-mahadomelina rehetra izay nohanin'ny fahavalo ahy aho. Fa hoy ny soratra masina: tempolin'ny Tompo ny vatako, ary aza avela hisy hanohitra azy na dia kely aza. Ny vatan'ny demonia ato amin'ny vatako izay misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamako dia aringako amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra. 
 • Ray Tompo ô, ny hery sy ny tetika rehetra ataon'ny fahavalo izay manome ahy sakafo ratsy amin'ny nofiko dia manimba ny hery toy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tanana ratsy rehetra manompo ahy sakafo ratsy amin'ny torimasako, araka ny didin'ny lanitra, dia alao ny tanana toy izany anio amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Tonga amin'ny fanoherana ny fahefana sy ny fanapahana rehetra aho, mamelona ahy amin'ny sakafo ratsy, mijanona tsy miasa amin'ny anaran'i Jesosy. Manangana fenitra aho hanohitra ny lehilahy sy ny vehivavy matanjaka rehetra miasa manohitra ny fitomboako eo amin'ny fiainana. Izaho dia manimba anao anio amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra Andriamanitra ô, avelao ny anjelin'ny fahafatesana hamangy ny goavambe rehetra izay manahirana ny fiadanan-tsaiko amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Ray Tompo ô, izay sakafo ratsy rehetra alaiko, na amin'ny torimasoko na ara-batana izay nangalatra ny fizokiany tamiko, dia tonga tamin'ny fanoherana izany sakafo izany tamin'ny anaran'i Jesosy aho. Mandidy amin'ny alàlan'ny fahefana aho, ny zava-tsoa rehetra nafoiko noho ny sakafo ratsy, dia avelao ny tanan'ny famerenana amin'ny laoniny Andriamanitra Tsitoha hamerina azy ireo amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tanana manaisotra ny fitahiako vokatry ny sakafo ratsy nalaiko dia avelao ho faty izao tanana izao amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Ray Tompo ô, afaka ny tenako tamin'ny fanekena ratsy rehetra nataoko noho ny sakafo ratsy nohaniko tamin'ny nofiko. Mandringana ny fanekempihavanana toy izany amin'ny anaran'i Jesosy aho. Andriamanitra mitandrina fanekena ianao. Mivavaka aho mba hahatsiarovanao ny fanekena nataonao tamin'ny fiainako. Fa hoy ny soratra masina: Fantatro ny eritreritro momba anao. Izy ireo dia eritreritra ny tsara fa tsy an'ny ratsy hanome anao ny fiafarany antenaina. Tonga tamin'ny fanoherana ny fanekena ratsy amin'ny fiainako tamin'ny ran'ny zanak'ondry aho.
 • Nametraka fenitra vaovao aho hanoherana ny fahefana sy ny fanapahana rehetra amin'ny toerana avo, manao ady amin'ny aiko, avelao ny tafiky ny Tompo handringana azy ireo anio amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho mba hijeren'ny herin'ny Tompo ny faritra rehetra amin'ny tenako, na aiza na aiza zoro izay afenin'ny sakafo ratsy rehetra, avelao ny herin'ny Tompo handroaka azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Andriamanitra Andriamanitra ô, mivavaka aho mba hahazo fanasitranana ara-panahy. Amin'ny lafiny rehetra dia simba ara-panahy aho noho ny sakafo ratsy, tamin'ny fomba rehetra naratra ny fiainako ara-panahy, mivavaka aho mba hikasika an'ireo toerana ireo amin'ny anaran'i Jesosy ireo tanan'ny fanasitranan'Andriamanitra Tsitoha. Mivavaka aho mba hahazo afo vaovao amin'ny fiainako ara-panahy, afo tsy maty. Manome didy aho fa hodoran'ny Tompo amin'ny fiainako ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy izany. 
 • Ray Tompo ô, mivavaka aho mba hositranina amin'ny fahasalamako. Fa hoy ny soratra masina: Kristy efa nanasitrana ny aretiko rehetra. Amin'ny lafiny rehetra izay nanimbana ahy vokatry ny sakafo ratsy dia mivavaka aho mba ho sitrana haingana amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny soratra masina: nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka ianao ary handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo; tsy hisy hanisy ratsy anao. Manomboka anio dia tsy hisy hampanaintaina ahy intsony amin'ny anaran'i Jesosy. 

 

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao