Teboka vavaka 5 hivavahana ho an'i Nizeria

0
270

Androany dia hifandray amin'ny 5 isika teboka vavaka ho an'i Nizeria. Tato ho ato dia nifanehatra tamin'ny ratsy isika teto amin'ny firenena izay ampy hampihena ny finoantsika ny firenena mihitsy, saingy tokony ho tsapantsika koa fa na ratsy aza, dia mety hihatsara ihany rehefa misy ezaka ao ny fanahy etsy sy eroa. Nisy lehilahin'Andriamanitra nilaza hoe: "Ny fitarainana dia tsy mampaninona fotsiny" Andao hananatra ny tenantsika ao amin'ny Tompo, mijery an'i Jesosy, izay afaka manampy antsika, satria Izy irery no nanampy antsika hatrizay.

Tsy afaka miankina amin'ny tenantsika isika, tsy misy hery ivelany na miankina amin'ny mpitondra antsika. Manana Andriamanitra azo ianteherana sy azo itokisana lalandava isika. Mahatoky loatra izy ka tsy hahomby. Raha nanana zavatra very isika dia Izy no antony tsy namoizantsika ny zava-drehetra. Noho ireo antony ireo sy ny sisa dia tokony hatolontsika eo an-tanan'Andriamanitra ny firenentsika Nizeria. Izahay dia manolo-tena azy handray andraikitra, hanome anay Fiadanana, fandrosoana, fitoniana ary firaisana. Manolotra ny mpitarika antsika koa isika eo am-pelatanan'Andriamanitra hanaiky ny sitrapony sy ny fitarihany.

Psa. 27: 6 “Hamoaka feo fisaorana aho Sy hilaza ny asanao mahagaga rehetra”

Psa. 69:30, "Hidera ny anaran'Andriamanitra amin'ny fihirana aho ary hidera azy amin'ny fisaorana"

Andao hihira,
Feno fankasitrahana izahay Tompoko
Feno fankasitrahana izahay Tompoko
Noho izay rehetra nataonao ho anay
Feno fankasitrahana izahay Tompoko.

1. TENY VAVAKA

 

 • Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao noho ny tananao namonjy ny firenentsika, misaotra anao tamin'ny fanampiana hitanay hatreto, dia manome anao dera sy Voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika.
 •  
 • Ray any an-danitra, misaotra sy midera anao izahay noho ny fahasoavanao aminay, na eo aza ny zava-drehetra, ianao dia mijanona ho Andriamanitray, isaorana anie ny anaranao Tompoko amin'ny anaran'i Jesosy.

 

2. VAVAKA FANAMPIANA

 

 • Psa. Aza manafina ahy ny tavanao; aza ariana amin'ny fahatezerana ny mpanomponao; ary aza mahafoy ahy, Andriamanitry ny famonjena ahy. Ry Ray any an-danitra ô, tonga eo alohan'ny seza fiandriananao izahay, mangataka ny fanampianao izahay, Ray any An-danitra, ao amin'ny firenentsika Nizeria, ampio izahay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
 • Ry Tomponay ô, vonjeo izahay, ampio ny mpitondra anay, ampio ny olona rehetra amin'ny familiana fahefana, ary ampio izahay mba hifanampy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
 • Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mangataka amin'ny famindram-ponao izahay Tompoko amin'ny anaran'i Jesosy, Tompo ô, aza manary anay, vonjeo izahay, ampidiro aminay any Nizeria amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy ny famindram-ponao.

 

3. VAVAKA FIADANANA

 

 • Psa. 122: 6-7 manao hoe: 'Mivavaha ho an'ny fiadanan'i Jerosalema; hambinina izay tia anao ”. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manolotra eo an-tananao ny firenenanay Nizeria izahay ry dadanay, manambara fandriampahalemana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
 • Ry Ray any an-danitra, tony ny rivo-doza rehetra eto Nizeria amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
 • Ray Tompo ô, mivavaka izahay mba hisian'ny fandriampahalemana sy fandriam-pahalemana any amin'ny fanjakana 36 manerana an'i Nizeria amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Psa. 147: 14 dia manao hoe: 'Mampisy fihavanana eo amin'ny fari-taninao izy ka mameno anao amin'ny vary tritika'. Tompoko, miteny fitoniana izahay amin'ny fanjakana mikorontana rehetra ao Nizeria amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
 • Ambaranay ny fiadanan'Andriamanitra ao anatin'ny fari-taninay, amin'ny fanjakana rehetra, Fiadanana amin'ny tanàna tsirairay, fiadanana amin'ny manodidina sy ny tokantrano rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
 • Ray amin'ny anaran'i Jesosy, ny herin'ny helo rehetra miasa manohitra ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana ao amin'ny firenentsika Nizeria, izahay dia manimba azy ireo amin'ny herinao Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
 • Ny fivoriambe rehetra, antoko na fikambanana miasa manohitra ny fandriam-pahalemana amin'ity firenena Nizeria ity, Lord, dia miteraka fikorontanana eo afovoany ary mahatonga ny asany tsy misy ilana azy amin'ny anaran'i Jesosy.

 

4. VAVAKA NY firaisana

 

 • Psa. 133: 1 "Jereo, tsara sy mahafinaritra tokoa raha toa ny mpirahalahy miara-monina ao amin'ny firaisan-kina" Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mivavaka izahay mba hisy firaisan-kina ao Nizeria, amin'ny fanjakana rehetra, Tompo ô, ataovy izay hanjakan'ny firaisanay eo aminay amin'ny mahery anaran'i Jesosy Kristy.
 • Iray amin'ireo fahavalon'ny firaisankina ny fisaraham-bazana, manana fisaratsarahana be dia be isika any Nizeria ary mety ho tapaka fotsiny amin'ny toeran'ny fanahy izany. Nizara roa ny fiangonana tao Korinto ary izany dia niresaka tamin'ny taratasin'ny Apôstôly Paul, izay nivavaka ho an'ny fiangonana hatrany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, ny voan'ny fizarazarana rehetra izay miteraka fisaraham-bazana eo amintsika, dia esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo.
 • Ray amin'ny anaran'i Jesosy, izay tompon'andraikitra amin'ny fifanolanana rehetra mampihena ny firaisankinantsika amin'ny maha-firenena antsika, dia nametrahan'ny Tompo fikorontanana teo afovoany izy ireo ary avelao hiparitaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahery ny fivoriana.

 

5. VAVAKA Ho an'ny mpitarika antsika

 

 • Araka ny 1 Tim. 2: 1-3, “Koa mananatra anao aho aloha, mba hatao amin'ny olona rehetra ny fifonana, ny fivavahana, ny fifonana ary ny fisaorana. Ho an'ny mpanjaka sy ho an'izay manana fahefana rehetra; mba hananantsika fiainana milamina sy milamina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamarinana rehetra. Fa izao no tsara sady ankasitrahana eo imason'Andriamanitra Mpamonjy antsika ”Ray amin'ny anaran'i Jesosy, miantso anao izahay; ampio ireo mpitarika antsika hitarika antsika tsara amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mivavaka izahay mba hanana fahendrena ho an'ny mpitondra antsika, fahendrena amin'ny fanapahan-kevitra tsara, fahendrena hisy fiantraikany lehibe amin'ny vahoaka, fahendrena amin'ny fitantanana mahomby amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahery.
 • Psa. 33: 10-11 «Nofoanan'i Jehovah foana ny fisainan'ny jentilisa; ataony zava-poana ny hevitry ny olona. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fara mandimby. ” Ray ô, mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay, miasa amin'ny alàlan'ny mpitarika anay ianao, mba hahatonga ny drafitrao sy ny tanjonao hahatongavanao amin'ny taninay amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Psa. 72: 11 Eny, ny mpanjaka rehetra hiankohoka eo anatrehany; ny firenena rehetra manompo azy. Tompoko, mangataka izahay mba hanaiky ny mpitondra sy ny mpitondra anao ny mpitondra anay; miankohoka amin'ny fiandriananao ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
 • Prov. 11:14, "Raha tsy misy mpanolo-tsaina, dia lavo ny firenena; Fa fialokalofana kosa raha maro ny mpanolo-tsaina"
 • Raiko, mivavaka izahay mba hahazo ny fanahin'ny torohevitra amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny, ampio izy ireo hanaiky ny sitrakao sy ny fitarihanao amin'ny fotoana rehetra, mahita anao amin'ny zavatra rehetra ataony izy ireo, ny feon'ny fieritreretany dia natolotra anao tanteraka mba hahatsapany fa ny anaran'i Jesosy Kristy.

 

VAVAKA HATRANY NY FAHATONONANA EKONOMIANA

 

 • Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka toekarena marin-toerana isika, manome hery antsika hanao ny tsara amin'ny ambaratonga rehetra ahitantsika ny tenantsika, manampy antsika amin'ny fitiavam-bola, manampy antsika amin'ny fitiavan-tena amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, mivavaka izahay mba hanampianao ny Mpitondra anay handray fanapahan-kevitra tsara sy hametraka politika tsara mba hanampiana ny toekarentsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
 • Raiko, atsaharo ny fitotongan'ny harinkarena any Nizeria, ataovy izay handrosoan'ny firenentsika sy hiroborobo, ataovy miroborobo ny tanantsika mba hiaina ny fandrosoana amin'ny fiainantsika tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
 • Amin'ny anaran'i Jesosy, miresaka fandrosoana isika; miteny fitoniana sy fanambinana amin'ny toekarenanay izahay, Tompoko, amin'ny herinao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • 22. Misaotra anao Ray any an-danitra satria maheno anay mandrakariva ianao, isaorana anie ny anaranao Tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao