Teboka vavaka hanoherana ny adim-poko any Nizeria

0
221

 

Androany, hiatrika teboka vavaka isika manoloana ny adim-poko any Nizeria. Amin'izao fotoan-tsarotra izao, dia nahita fifandonana foko maro be isika Nizeria. Mihoatra noho ny zava-drehetra, ny foko iray dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny Nizeriana. Ny atsimo dia mahatsapa fa ny olan'ny firenena dia avy any avaratra, ny avaratra kosa mahatsapa ny atsimo no fototry ny olan'ny firenena. Hita miharihary fa ny foko isan-karazany any Nizeria dia tsy afaka mifampijoro.

Tapaka ny tadin'ny firaisam-pirenena eto amin'ity firenena ity ary efa maro ny mangataka fisarahana. Ny tsy fahafahan'izy ireo misaraka dia nanjary niteraka fifandonana ara-poko sy ady tao amin'ny firenena, izany dia namoizana ain'olona maro sy potika fananana. Ny bokin'i Amosa 3: 3 Afaka miara-mandeha va ny roa, raha tsy efa nifanaovana? Tsy afaka hiara-miasa ny roa raha tsy manaiky. Satria ny fahavalo dia nahavita namorona endrika tsy fitoviana teo amin'ireo foko tao Nizeria, dia nanjary tsy azo notapahina intsony izany. Mihoatra noho ny hatramin'izay dia hivavaka amin'Andriamanitra isika mba hamerina ny firaisankina amin'i Nizeria. Ary koa, ny vavaka mivoaka dia mifototra amin'ny fitiavana.

Rehefa misy ny fitiavana eo amin'ireo foko ao Nizeria, dia tsy hisy rà latsaka, ho foana ny tsy rariny eo amin'ny foko. Didiko amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny firaisan-kina voakitika any Nizeria dia haverina amin'ny anaran'i Jesosy.

Teboka amin'ny vavaka:

 

Vavaka ho an'ny fitiavana eo amin'ireo foko

 

 • Jesosy Tompo ô, ianao no mpitondra ny fitiavana. Ilay nampianatra antsika hitia. Mangataka izahay fa amin'ny famindram-ponao no hamoronana ny fanahin'ny fitiavana ao an-tsain'ny lehilahy isam-poko ao Nizeria. Mangataka izahay mba homenao anay ny fahasoavana hitia ny tenanay toa ny nitiavanao ny fiangonana. Fantatray fa rehefa misy ny fitiavana dia hisy fifandonana kely na tsy hisy, ry Jesosy Tompo ô, ampianaro ny olona ho tia ny tenany tahaka ny nitiavanao ny fiangonana.

 • Ny soratra masina dia milaza fa ny fahatahorana ny Tompo no fiandoham-pahendrena, ampianaro izahay hatahotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mamorona fo vaovao ao aminay, ny fo izay hino bebe kokoa ny zom-pirenena fa tsy ny foko. Ampio izahay hisakana ny fahatezerana, ampianaro izahay handray ny fifampiraharahana amin'ny anaran'i Jesosy.

Vavaka ho an'ny firaisankina eo amin'ireo foko

 

 • Ray Tompo ô, mivavaka izahay mba hanomezanao anay ny fanahin'ny firaisan-kina. Milaza ve ny soratra masina fa afaka miara-miasa ny roa raha tsy mifanaraka? Ray Tompo ô, mangataka aminao izahay mba hamerina amin'ny laoniny ny firaisankina nesorin'ny fahavalo teo afovoantsika. Mivavaka izahay mba hampianarinao anay hahay handefitra sy hifankalala.

 • Fantatsika fa manana fiteny sy kolontsaina samihafa isika, kanefa, ny fitiavana dia ambonin'ny zavatra rehetra. Mivavaka izahay Jesosy Tompo mba hampianarinao anay ny hitia ny tenanay fatratra. Tonga manohitra ny fanahin'ny tsy fandeferana eo afovoantsika isika, manohitra ny fanahin'ny tsy fahazoan-kevitra eo afovoantsika isika, manimba azy amin'ny afon'ny Fanahy Masina amin'ny anaran'i Jesosy.

 • Ry Jesosy Tompo ô, mangataka aminao izahay mba hamelanao ny foko tsirairay hahita antony iray any Nizeria iray. Ampianaro izahay mba hahafantaranay fa ny fampiraisana izay nampivondrona anay rehetra dia noforoninao. Ampianaro izahay hamihina an'i Nizeria iray, ampianaro izahay handray ny fandriampahalemana fa tsy ady, ampianaro izahay handray ny fifanakalozan-kevitra fa tsy fandatsahan-dra, amin'ny anaran'i Jesosy.

Vavaka fanoherana ny fandatsahan-dra eo amin'ny foko

 

 • Ray Tompo ô, manohitra ny demonia mpandatsa-drà rehetra izay nanana lehilahy isam-pokontany Nizeria izahay. Izahay dia misambotra ny demonia rehetra izay nanenika ny fon'ny lehilahy nahatonga azy ireo ho mahery setra. Mivavaka izahay mba hitsahatra ny fandatsahan-dra amin'ny anaran'i Jesosy.

 • Jesosy Tompo ô, mivavaka izahay mba tsy hisy famonoana olona intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, hatrany avaratra, hatrany atsimo, hatrany atsinanana sy andrefana, mangataka izahay mba tsy hisy famonoana intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka amin'ny herin'ny lanitra izahay mba hamoronana fo vaovao ao an-tsain'ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fo matahotra anao sy mankato ny teninao, mangataka aminao izahay mba homenao anay amin'ny anaran'i Jesosy.

Teboka vavaka ho an'ny fandriampahalemana

 

 • Ny soratra masina dia milaza ny fiadanako fa tsy nomeko anao tahaka ny fanomen'izao tontolo izao. Mangataka izahay mba hamela anao hanjaka amin'ny fandriam-pahalemana any Nizeria. Tompoko, avelao ny fiadanana hanjaka amin'ny isam-poko, ary aoka ny fiadanana hanjaka amin'ny fon'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy.

 • Tonga hamely ny fanahy mahery setra rehetra ao am-pon'ny olona isika, hananatra izany amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra. Tonga hanohitra ny fanahin'ny ady sy ny rà mandriaka rehetra isika, avelao izy hamoy ny heriny amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso anao izahay andrianan'ny lanitra, mangataka aminao izahay mba hamela ny fiadananao hanjaka amin'ny taninay. Raha tokony ady dia ampianaro izahay hahita hery amin'ny fahasamihafana misy antsika, amin'ny anaran'i Jesosy.

 

Vavaka ho an'ny mpitarika ny foko tsirairay

 

 • Jesosy Tompo, tahaka izany koa, dia tadidinay ny mpitarika ny fanapahana isaky ny foko tsirairay amin'ny vavaka. Mangataka izahay mba hampianarinao azy ireo hampianatra fandriampahalemana sy fitiavana amin'ny mpanaraka azy ireo. Tonga hanohitra ny fanahin'ny fiampangana rehetra ao am-pony amin'ny anaran'i Jesosy isika. Mangataka izahay mba hampianarinareo azy ireo hitia sy hamihina an'i Nizeria iray amin'ny anaran'i Jesosy. 

 • Tompoko, mangataka aminao izahay mba hamorona ny fahatahorana ny Tompo ao am-pony. Ny fahatahorana ny Tompo izay hanakana azy ireo tsy hampiroborobo ny fampianaran-diso eo amin'ny olony izay mety hiteraka adim-poko, mangataka aminao izahay mba hamorona ny fahatahorana ao am-pon'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, manohitra ny fanahin'ny fitiavan-tena rehetra ao am-pony izahay, mananatra ny fanahy toy izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Napetrakay tamin'ny fanandevozana, ny demonia rehetra izay mampihena ny fifandeferana eo amin'izy samy izy, mivavaka izahay mba hampanaiky ny fanahy toy izany amin'ny herinao amin'ny anaran'i Jesosy ianao.

 

Vavaka ho an'ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny foko tsirairay

 

 • Ray Tompo ô, mivavaka izahay mba hataonao mampivoatra ny foko tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy. Mba tsy hisy endrika fialonana na fialonana eo amin'ny foko, mivavaka izahay mba hitomboana sy hivoaran'ny foko tsirairay ao Nizeria, mangataka aminao izahay mba hanaovanareo izany amin'ny anaran'i Jesosy.

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao