Vavaka Fanafahana Manohitra ny tsy fahampiana ara-panahy

0
14592

Androany isika dia hiresaka momba ny vavaka fanafahana manohitra ny tsy fahampiana ara-panahy. Tsy ara-batana isika, fa zavaboary ara-panahy. Tsy misy zavatra ara-batana momba antsika. Alohan'ny hisehoan'ny zavatra rehetra eo amin'ny vatana, dia tsy maintsy nisy fifandraisana tany amin'ny faritry ny fanahy. Talohan’ny nahazoan’i Jakôba ny fananany sy nanetsika ny fanekempihavanan’Andriamanitra teo amin’ny fiainany, dia nanana fihaonana ara-panahy izy. Taoriana kelin’ny fihaonana no nanomboka nilamina ara-batana ny fiainany. Talohan’ny nampiharana an’i Joba sy nampijalijalina mafy dia nisy fifandraisana tany amin’ny tontolon’ny fanahy. Niampanga azy teo anatrehan’Andriamanitra ny fahavalo sy ny mpiampanga izay nitarika ho amin’ny fitsapana ny finoan’i Joba.

Satria ny zava-drehetra momba antsika dia avy amin'ny fanjakan'ny fanahy alohan'ny hanombohan'ny fisehoany eo amin'ny tontolo ara-batana ka noho izany dia tsy maintsy manana hery ara-panahy isika mpino. Ny mpino izay tsy manan-kery ara-panahy dia hotohizin'ny fahavalo ary tsy ho afaka amin'ny fatoran'ny fahavalo izy. Ny tsy fahampian-kery ara-panahy dia hahatonga ny lehilahy iray ho mora voan'ny fanafihan'ny fahavalo. Mety hanontany tena ianao hoe ahoana no ahafantarana raha sendra tsy misy hery ara-panahy ianao.

Ny iray amin'ireo zavatra voalohany hiainanao dia hakamoana eo amin’ny toeram-pivavahana. Ny fotoana hitanao fa mahatsapa fahalemena ianao amin'ny fotoana rehetra tianao hivavaka dia mariky ny tsy fananana hery ara-panahy. Rehefa lasa tsy mivavaka ianao amin'ny maha-Kristianina anao, dia lasa misokatra amin'ny fanafihana ianao. Avy amin'izany, dia mety ho voatafika amin'ny torimaso ianao satria lasa tsy manan-kery ara-panahy. Manapa-kevitra aho amin'ny alalan'ny fahefan'ny lanitra, tonga ho anao ny hery anio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny endrika tsy manan-kery ara-panahy rehetra mahatonga anao ho mora tohina amin'ny fanafihan'ny fahavalo, dia manapa-kevitra aho fa ny Tomponao dia hampatanjaka anao anio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY

Boky Vaovao nosoratan'i Pasitera Ikechukwu. 
Azo alaina amin'ny amazon izao

Teboka amin'ny vavaka:

 • Tompo Ray ô, misaotra Anao aho noho ny fahasoavanao teo amin’ny fiainako. Misaotra anao aho noho ny famindram-ponao izay nitazona ahy hatramin'izao. Fa hoy ny Soratra Masina fa ny famindram-pon'ny Tompo no tsy nahalany ritra antsika. Misaotra Anao aho noho ny famindram-ponao izay maharitra mandrakizay amin’ny fiainako. Misaotra Anao aho noho ny fahatokianao teo amin'ny fiainako, hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anie ny anaranao. 
 • Ray Tompo ô, mangataka famelan-keloka aho. Nilaza ny Soratra Masina fa tsy afaka manohy miaina ao anatin’ny ota isika ka mangataka mba hitomboan’ny fahasoavana. Mangataka aho amin'ny famindram-ponao hanadio ny fahotako anio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny soratra masina dia nilaza fa izay manafina ny fahotany tsy hambinina fa izay mitsotra sy mahafoy azy no hahazo famindram-po. Tompo ô, tsy manafina ny fahotako eo anatrehanao aho, mivavaka aho mba hamindra fo amiko amin’ny anaran’i Jesosy Kristy. 
 • Tompo ô, ny ota rehetra amin'ny fiainako izay mahatonga ahy ho tsy manan-kery eo amin'ny fanjakan'ny fanahy, mivavaka aho mba hamela ahy anio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo ô, ny enta-mavesatry ny ota izay notazonin’ny fahavalo teo amiko mba hampavesatra ahy ara-panahy, Ray ô, mivavaka aho mba hanaisotra izany enta-mavesatra izany amiko anio amin’ny anaran’i Jesosy Kristy. 
 • Tompo ô, manohitra ny endrika tsy manan-kery ara-panahy rehetra amin'ny fiainako aho. Manapa-kevitra aho fa handatsahanao amin-kery amiko ny fanahinao anio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa hoy ny Soratra Masina raha mitoetra ao anatinareo ny herin’izay nanangana an’i Kristy tamin’ny maty, dia hamelona ny vatanareo mety maty izany. Tompo ô, mivavaka aho mba hamotsoranao ny fanahinao amiko anio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. 
 • Ray ô, midera aho fa namoaka hery tamiko ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa voasoratra hoe: Hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo. Ray ô, mivavaka aho mba handefanao ny Fanahinao Masina hidina ho amin’ny fiainako. Amin’ny alalan’ny herin’ny fanahy masina, ny fiainako ara-panahy dia mahazo hery amin’ny anaran’i Jesosy Kristy. 
 • Tompo ô, manohitra ny fanafihan'ny fahavalo amin'ny fiainako aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manafoana ny fandaharam-potoan'ny fahavalo amin'ny fiainako anio aho. Manapa-kevitra aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny fanafihan'izy ireo rehetra dia miverina amin'izy ireo amin'ny vala fito amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. 
 • Fa izao no lazain'i Jehovah: Eny, halaina ny babo amin'ny mahery, ary ny babo horaisina amin'ny mahery; Izaho no hiady amin'izay miady aminareo, ary hovonjeko ny zanakareo. Tompo ô, ny teninao no nampanantenainao fa halainao ny babo amin'ny mahery, ary ny babo horaisinao amin'ny mahery. Hianao nilaza fa hiady amin'izay miady amiko. Manapa-kevitra aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny fanafihana rehetra ataon'ny fahavalo amin'ny fiainako dia nofoanana anio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. 
 • Tompo ô, mivavaka aho mba ho mpitari-dalana ahy ny herin’ny fanahy masina. Rehefa tokony hifoha amin'ny torimasoko aho ka hivavaka dia handrehitra ahy ny fanahy masina, rehefa tokony handalina ny teny aho, dia hampitandrina ahy ny fanahy masina. Manomboka androany dia laviko ny endrika fahasahiranana ara-panahy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. 
 • Tompo Ray ô, manapa-kevitra aho fa ny olona ato anatiko dia handray ny herin'Andriamanitra. Amin’ny lafiny rehetra izay ilain’ny olona ato anatiko, dia manapa-kevitra aho amin’ny alalan’ny fahefan’ny lanitra fa ny hery dia omena ho azy amin’ny anaran’i Jesosy Kristy. 
 • Tompo ô, mivavaka aho mba hisian'ny famotsorana hery mihoatra ny natoraly ho an'ny fanahiko. Ny fahavalo rehetra rehetra izay nanandevo ahy ara-panahy, dia manapa-kevitra aho amin'ny alalan'ny fahefan'ny lanitra fa mahazo hery izy anio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. 
 • Manomboka anio dia afaka amin’ny herin’ny ota aho. Manomboka androany dia afaka amin'ny fatoran'ny tsy fananana hery ara-panahy aho. Manapa-kevitra aho amin'ny alalan'ny fahefan'ny lanitra, ny herin'ny maizina rehetra izay nanenika ahy taloha dia very ny heriny tamiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo namaly vavaka, misaotra fa Andriamanitra Ianao, fa amin'ny anarana sarobidy indrindra Jesosy no nivavahako. Amena. 

 

 

 


AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao

Mampiasa Akismet ity tranonkala ity mba hampihenana spam. Fantaro ny fomba amoahanao ny angona fanehoanao.