Ny maha-zava-dehibe ny fivavahana amin'ny rano sy ny teboka efapolo izay azo ivavahana amin'ny rano

2
143

Androany isika dia hiresaka momba ny maha-zava-dehibe ny mivavaka amin'ny rano sy ny teboka efapolo izay azo ivavahana amin'ny rano.

Ny rano no fototry ny tany. Voalaza ao amin’ny bokin’ny Genesisy toko 1 fa ny fanahin’Andriamanitra dia nanenika ny rano. Na dia teto an-tany aza Jesosy dia imbetsaka no nanao fahagagana tamin’ny rano Izy. Ny fahagagany voalohany dia ny nanova ny rano ho divay. Nampiasa rano i Jesosy mba hanasitranana ny olona. Mba hanehoana ny maha-zava-dehibe ny rano, rehefa tonga kristiana isika dia atao batisa amin'ny rano hanasa antsika ho madio sy hanadiovana antsika amin'ny helotsika sy ny fomba taloha. Ny fivavahana amin'ny rano dia tena manan-danja ary izany no toerana hifandraisana amintsika sy Andriamanitra.

Mety ho tianao koa ny mamaky: Andininy 20 Momba ny Rano sy ny afo

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY

Ao amin'ny lohahevitra anio dia hilaza amintsika izay azontsika atao raha te hivavaka amin'ny rano isika ary hanome antsika toerana hivavahana. Tsy misy rano fahavalo. Mampiasa rano ny rehetra. Fantatsika fa maro ny fampiasana ny rano toy ny fandroana, fandrahoan-tsakafo, fanasana. Ny rano dia fantatra ho fototry ny zavatra misy eto an-tany.


Araka ny siantifika dia voalaza fa ny rano dia mandrakotra ny 75% amin'ny tany. Zava-dehibe ny mivavaka amin'ny rano noho izany amin'ny lohahevitra anio dia hiresaka momba ireo teboka azo ivavahana amin'ny rano isika. Alohan'ny hatory amin'ny alina, makà rano madio iray vera tazony eny an-tananao ary ambarao ny momba azy. (Eo ambany ny fanambarana) aorian'ny fanambarana dia tehirizo eo akaikin'ny fandrianao amin'ny tany ary matory.

Amin'ny maraina alohan'ny fanaonao isan'andro dia mivavaha amin'ny rano vera, mangataha amin'Andriamanitra izay rehetra irinao amin'Andriamanitra dia homeny anao izany.Rehefa avy mivavaka dia misotroa kely ary sasao ny tavanao amin'ny ambiny. Zava-dehibe ny manamarika fa tokony hataontsika amim-pahamatorana sy ara-pivavahana izany fanazaran-tena ara-paminaniana izany. Andeha hovakiantsika ny toko ao amin’ny Baiboly eto ambany; EZEKIELA 36:25-38 .

Ireo ivom-bavaka

 • Misaotra Jesosy nahary ny rano ho anisan'ny fiainan'ny olombelona satria tsy misy fahavalo ny Rano. 
 • Misaora an'i Jehovah, fa Hianao no onin'ny rano velona. 
 • Tompo ô, misaotra anao aho noho ny herinao izay mitoetra ao anaty rano. 
 • Araka ny teninao ao amin’ny Ezekiela 36:25, dia hofafazako rano madio ianareo, ka hadio. Dia hodioviko ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra ianareo. 
 • Tompo ô, afafazo amin’ny fiainako ny rano velonao. 
 • Ambarako eo amin’ity rano ity fa ho feno hery sy fanatrehan’ny Fanahy Masina ny vatana. 
 • Aoka ho rano fifohazana io rano io. 
 • Manamasina ity rano ity amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. 
 • Afon'ny Fanahy Masina, manaloka ity rano ity ary ovay ho ranon'Andriamanitra famoronana sy rano fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Tena ilaina amin'ny fiainana ny rano. Ray ô, raha mampiasa ity rano ity aho, dia aoka ho fitahiana lehibe ho ahy sy ny ankohonako izany. 
 • Hoy ny Baiboly: Aoka ny rano velona hirotsaka amin’ny fanahiko. Ray ô, avelao ny rano velonao hirotsaka amin'ny sampana rehetra amin'ny fiainako sy ny anjarako. 
 • Ray ô, avelao ny Fanahinao hiditra ao anatin'ity rano ity ary hanova azy ho Ràn'i Yeshua. Raha misotro ity rano ity aho, dia aoka hanala ny vatako amin'ny fanangonan-tsakafo ratsy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Manatsara ny rafitry ny vatana ny rano. Ray ô, rehefa misotro an'ity rano masina ity aho, avelao izy hamono ny zavatra mihetsika rehetra manakana ny fahasalamako, amin'ny anaran'i Yeshua. 
 • Andriamanitra ô, mitsangàna ary ampiasao ity rano ity hanadiovana ny fahalemena amin’ny fiainako, amin’ny anaran’i Yeshua. 
 • Jesosy Tompo ô, ampiasao ity rano ity hanenjika ireo mpanenjika mafy hatokako rehetra, amin'ny anaran'i Yeshua. 
 • Andriamanitra ô, mitsangàna ary ampiasao ity rano ity hanambara ny fandreseko, amin’ny anaran’i Yeshua. 
 • Afon'ny Fanahy Masina, avelao ho elektrônika amin'ny afon'Andriamanitrao ity rano ity, amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Andriamanitro, Tompoko, tendreo ity rano ity mba hamoahana ny fanahy maloto rehetra miafina ao amin’ny vatako sy ny manodidina ahy, amin’ny anaran’i Yeshua. 
 • Ny rano dia manadio, manadio ary miasa tsara amin'ny rafitry ny vatantsika. Ry Fanahy Masina ô, ampiasao ity rano ity hanadiovana ny fahotako sy ny latsa ary ny henatro rehetra. 
 • Ray ô, raha mikasika ny vatako ity rano ity, avelao izy hahita ny faritra misy soritr'aretin'ny fahalemena, ny fahoriana sy ny marika ratsy, amin'ny anaran'i Yeshua. 
 • Tompo ô, avelao ity rano ity hisambotra ny herin'ny demonia rehetra eo amin'ny tontolo iainako, amin'ny anaran'i Yeshua. 
 • Raha mivavaka amin'ity rano ity aho, dia aoka izany hitondra fanafahana, famerenana ary varavarana misokatra ho ahy, amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Amin'ny herin'Andriamanitra izay nipetraka teo ambonin'ny rano, ny zana-tsipìka rehetra mitondra fahafatesana tampoka, fahoriana, kilema, fahasorenana ary fahantrana dia nitifitra tamiko mba hihemotra ankehitriny amin'ny anaran'i Yeshua.
 • Ray ô, avelao ity rano ity ho toy ny mpanadio avy amin'Andriamanitra amin'ny fahoriana, antibiotika amin'ny aretina sy ny aretina, ary ny herinao amin'ny famerenana amin'ny laoniny izay mamerina amin'ny laoniny ny rehetra dia very tamin'ny fahavalo, amin'ny anaran'i Yeshua. 
 • Ry Jesoa Tompoko, ametraho ny tananao amin’ity rano ity ho fanafahana fanasitranana. Ny fanosorana ilay Mpitsabo Lehibe dia mametraka ity rano ity ho vavolombelona lehibe kokoa, amin'ny anaran'i Yeshua. 
 • Tompo ô, omeo hery ity rano ity ho famantarana, fahagagana ary fahagagana, amin’ny anarana hoe Yeshua 
 • Fanahy Masina, mikoriana amin’ity rano ity ankehitriny, amin’ny anaran’i Yeshua. Aoka ity rano ity hisakana ny maloto rehetra ato amin'ny vatako, amin'ny anaran'i Yeshua 
 • Amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny rano, avelao haverina amin'ny laoniny amin'ny anaran'i Yeshua ny fiainako nofinofiko.
 • Manomboka anio, ny ranon'ny anjarako dia tsy mba mangidy, amin'ny anaran'i Jesoa. 
 • Ireo vahiny ratsy fanahy ato amin'ny tenako, hosamborina amin'ny afo, amin'ny anaran'i Yeshua. 
 • Ny ozona rehetra amin'ny fiainako dia voasasa tamin'ny ran'i Jesoa. 
 • Manomboka miasa araka ny tokony ho izy ny faritra rehetra amin'ny vatako rehefa mifandray amin'ity rano ity amin'ny anaran'i Yeshua ianao. 
 • Fanahy Masina, mitsofoka amin’ny anaran’i Yeshua ity rano ity. Ny fanahy vahiny rehetra miasa hanohitra ny fifaliako, dia levon’ny afon’ny Fanahy Masina, amin’ny anaran’i Yeshua. 
 • Ny ran'i Jesosy dia milaza fanafahana, fanasitranana, fahatapahan-jiro ary famerenana amin'ny laoniny amin'ny faritra rehetra amin'ny vatako sy ny taovako, ny lohako, ny foko, ny atidohako, ny tongotro, ny tanako, ny masoko, ny atiko, ny voako, ny tataviako, ny kiboko, sns, amin'ny anarana. 
 • Ny anjarako dia mandà ny aretina ara-batana sy ara-panahy, amin'ny anaran'i Yeshua. Ny reko mandà ny nofy ratsy, amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Ray ô, avelao ny Ranao hamoaka ny hery rehetra mitazona ny taovako ho avotra, amin'ny anaran'i Yeshua. Tsy ho ritra ny diloilo fankasitrahana nomen'Andriamanitra ahy, amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Ray ô, rehefa tonga tahaka ny safo-drano ny fahavalo hanafika, amin'ny didinao, manangana faneva hanohitra azy ireo, amin'ny anaran'i Yeshua. 
 • Ny herin'Andriamanitra eo ambonin'ny rano, manafaka, manasitrana ary mamerina ahy anio, amin'ny anaran'i Yeshua. 
 • Andriamanitra ô, mitsangàna, ary aoka hisy ranonorana manasitrana, fiarovana, fiarovana, fifaliana, fiadanana, fanambinana, fahavokarana ary fankasitrahana amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Yeshua Hamashiach. 
 • Tompo Jesosy manasitrana ahy amin'ny faharatsiana sy ny rofy rehetra rehefa mandray ireo vavaka ireo amin'ny anaran'i Jesosy aho
 • Misaotra anao Jesosy.

 

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY
Previous lahatsoratra7 antony lehibe ilana hivavaka
Next lahatsoratraVavaka fanafahana manohitra ny fanahin'ny alika 
Ny anarako dia Pastor Ikechukwu Chinedum, Lehilahin'Andriamanitra aho, izay mazoto amin'ny fihetsik'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa Andriamanitra dia nanome hery ny mpino tsirairay tamin’ny lamin’ny fahasoavana hafahafa mba hanehoana ny herin’ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy misy kristiana tokony ho voagejan’ny devoly, manana Hery hiaina sy handeha amin’ny fanapahana isika amin’ny alalan’ny Vavaka sy ny Teny. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra dia azonao atao ny mifandray amiko amin'ny everydayprayerguide@gmail.com na miresaha amiko amin'ny WhatsApp sy Telegram amin'ny +2347032533703. Tiako koa ny manasa anao hiditra ao amin'ny Vondrona Vavaka Mahery 24 Ora ao amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity raha te hiditra izao, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Hotahian'andriamanitra anie ianao.

Fanontaniana 2

 1. Misaotra anao tamin'ity vavaka ity hanoherana ny fanalana am-pandriana, 40 taona aho manambady manan-janaka roa, mbola miaina ao anatin'izany henatra izany, ary mino aho fa rehefa avy nivavaka ireo vavaka ireo dia handringana ny demonia ao ambadik'izany ny Andriamanitro. Mba mivavaha ho ahy koa.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao

Mampiasa Akismet ity tranonkala ity mba hampihenana spam. Fantaro ny fomba amoahanao ny angona fanehoanao.