Home Tags fanamarinana

Tag: valifaty

Teboka vavaka ho fanamarinana rehefa diso fiampangana anao

Androany isika dia hiatrika teboka vavaka ho fanamarinana raha ampangaina ianao. Ny fanaintainana, ny hatezerana ary ny fahasosorana tsapanao rehefa ...

Salamo 109 Vavaka ho famaliana sy famaliana

Salamo 109: 1 Aza mangina, ry Andriamanitra fiderana ahy; 109: 2 Fa ny vavan'ny ratsy fanahy sy ny vavan'ny fitaka ...

FIVAVAHANA INDRINDRA

FIVAVAHANA mafana