Sabotsy, Desambra 31, 2022
Home Tags Reseo

Tag: mandresy

Vavaka Handresena ny sakana

4
Matio 17:20: 20 Ary hoy Jesosy taminy: Noho ny tsi-finoanareo; fa lazaiko aminareo marina tokoa: Raha manana finoana toa ny voamadinika ianareo ...

Ny vavaka manafaka dia manasongadina ny fandresena ny fanahin'ny fivavahana

0
2 Korintiana 11: 3-4: 3 Fa matahotra aho fandrao, tahaka ny namitahan'ny Eva ny menarana an'i Eva, dia ho simba koa ny sainao ...

Andininy ao amin'ny Baiboly 30 momba ny fandresena ny tahotra

0
Ny tahotra dia ny mifanohitra amin'ny finoana. Ity andinin-tsoratra masina momba ny fandresena ny tahotra ity dia hampitombo ny finoanao ary hanimba ny tahotrao. Niditra ny ...