Asabotsy, Septambra 25, 2021
Home Tags isan'andro

Tag: isan'andro

Ny herin'ny vavaka fitoniana amin'ny fiainantsika andavanandro.

0
2 Korintiana 12: 8-10: 8 Izao no nangatahako intelo tamin'ny Tompo mba hiala amiko. 9 Ary hoy izy tamiko: Ny ...

Ny herin'ny vavaka amin'ny fiainantsika andavanandro.

3
2 Tantara 7:14: 14 Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ...