Sabotsy, Desambra 31, 2022
Home Tags mandrakizay

Tag: mandrakizay

5 Zavatra Tokony ho Fantatra Momba ny Fiainana Mandrakizay

0
Anio isika dia hampianatra ireo zavatra 5 tokony ho fantatra momba ny fiainana mandrakizay. Iray amin’ireo fahavalon’olombelona atahorana indrindra ny fahafatesana. Izy io dia...

Zavatra Tokony ho Fantatrao Momba ny Helo (Fahafatesana Mandrakizay)

1
  Androany dia hiresaka zavatra 5 tokony ho fantatrao momba ny helo (fahafatesana mandrakizay) isika. Ny teny hoe fahafatesana mandrakizay dia mifanohitra mivantana amin'ny...

Andininy 30 ao amin'ny Baiboly momba ny fiainana mandrakizay kjv

1
Jaona 3:16: 16 Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa ...