Home Tags Fresh

Tag: vaovao

60 Ireo teboka amin'ny vavaka ho an'ny fanosorana vaovao

Asan'ny Apôstôly 1: 8: 8 Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombelona ho ahy ianareo roa ...

20 Torohevitra hivavaka amin'ny afo vaovao

Asan'ny Apôstôly 2: 1-5: 1 Ary nony tonga ny Andro Pentekosta, dia teo amin'ny toerana iray izy rehetra. 2 Ary tampoka teo ...

FIVAVAHANA INDRINDRA

FIVAVAHANA mafana