Home Tags vavaka

Tag: Vavaka

Fanambarana ara-paminaniana mahery vaika ho an'ny dingana faharoa amin'ny taona

Androany isika dia hiatrika fanambarana ara-paminaniana mahery vaika amin'ny dingana faharoa amin'ny taona. Vao niditra ny ...

Teboka vavaka holazaina rehefa te-handray fanapahan-kevitra ianao

Androany isika dia hiatrika teboka vavaka holazaina rehefa te handray fanapahan-kevitra ianao. Amin'ny ankapobeny, ny karazana ...

Teboka vavaka hanoherana ny henatra sy fahafaham-baraka

Androany isika dia hiatrika teboka vavaka hanoherana ny henatra sy fahafaham-baraka. Miara-dalana ny henatra sy fahafaham-baraka, ireto vice roa ireto ...

Teboka vavaka hanoherana ny mpiara-monina ratsy

Androany isika dia hiatrika teboka am-bavaka amin'ireo mpiara-monina ratsy fanahy. Lehilahy sy vehivavy mpifanila vodirindrina aminao ny mpiara-monina aminao ...

Teboka vavaka hanoherana ny fikasan-dratsin'ny olona

Androany isika dia hiatrika teboka am-bavaka mifanohitra amin'ny fikasan-dratsy ao an-tsain'ny olona. Ny fon'ny olona dia ...

Teboka vavaka hanoherana ny famonoana olona any Nizeria

Androany isika dia hiatrika teboka vavaka amin'ny famonoana olona any Nizeria. Antso am-bavaka ity miaraka amin'ireo izay ...

Teboka vavaka ho an'ny sain'Andriamanitra ao am-pon'ny ...

Androany isika dia hiatrika teboka vavaka vavaka teboka ho an'ny sain'Andriamanitra ao am-pon'ny mpitondra. Ny mivavaka ho an'ireo mpitarika antsika dia ...

Antony 5 Tsy voavaly ny vavakao

Androany isika dia hiatrika antony 5 tsy amaly ny vavakao. Ny iray amin'ireo zavatra mahakivy indrindra amin'ny fiainantsika Kristiana dia ...

Vavaka fanambaràna 10 ho an'ny reny rehetra any an-tranony

Androany isika dia hiatrika vavaka fanambaràna 10 ho an'ny reny rehetra any an-tranony. Nataon'Andriamanitra mpikarakara tokantrano ny vehivavy rehetra. Raha ny ...

Teboka vavaka 5 hivavahana ho an'ny tranonao

Androany isika dia hiatrika teboka vavaka hivavaka ho an'ny tranonao. Zava-dehibe tokoa ny fanoloran-tena ho an'ny fianakaviantsika ...

FIVAVAHANA INDRINDRA

FIVAVAHANA mafana